Opleiding tot Zielsplancoach en Zielsplancursussen

In een Zielsplancursus wordt ingegaan op wat een Zielsplan voor jou en je dagelijks leven inhoudt. Een Zielsplancursus is intensief, heel leuk en af en toe ook erg spannend. De coaches die een Zielsplancursus geven, verschillen van elkaar in aanpak, werkwijze en de onderwerpen die ze tijdens de cursus behandelen; bovendien lopen de cursuskosten nogal uiteen. Het loont de moeite de cursussen met elkaar te vergelijken.

Een opleiding tot Zielsplancoach is veel omvattender dan een Zielsplancursus, gaat dieper, vraagt meer van je persoonlijk, duurt langer en is er op gericht dat je de opgedane kennis niet alleen voor jezelf in je dagelijks leven kunt gebruiken maar ook in je werk als therapeut, coach, councelor en in alle andere vormen van geestelijke begeleiding. De opleiding tot Zielsplancoach wordt door Rinus Roland gegeven, de beheerder en initiatiefnemer van deze site en eigenaar van Uitgeverij Pallasia. De opleiding is “in-de-maak”.

Klik voor informatie over een cursus op een naam of scroll naar beneden; voor informatie over de opleiding klik je te zijner tijd op de naam van Rinus Roland.

Gelderland
Rinus Roland            Cursus 10-1-2025

MC vd Bruggen         Drie E-cursussen      

Rinus Roland (auteur, zielsplancoach en uitgever): cursus Zielsplan

Tijdens de cursus, acht bijeenkomsten van een dag, werken we met de boeken “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent” en “De Vrucht van stilte. De menselijke beleving van je Goddelijkheid”, met vele praktische voorbeelden, met werkopdrachten in groepjes tijdens de cursus en met persoonlijke begeleiding en opdrachten (“huiswerk”) tussen de cursusdagen door. 
De cursus kan door jou gevolgd worden als je er de benodigde tijd en energie voor hebt. De cursus is namelijk nogal intensief maar wel heel leuk en af en toe ook erg spannend en is er op gericht dat je na afloop de opgedane kennis in alle aspecten van je leven kunt toepassen. 

De kosten van de cursus bedragen 675 euro (dat is inclusief 21 % BTW). Mocht dit bedrag problematisch voor je zijn, neem dan contact op.

De groepsgrootte van de cursus bedraagt maximaal zes mensen

Lees verder

Inhoud

Waar gaat de cursus om

Inhoud van de cursus

De gever van de cursus: Rinus Roland

De gastdocent: Ellen Scheffer

Programmadatums en lokatie

De kosten

Deelnemen en annuleren  

 

Waar de cursus om gaat

Door in te gaan op de vragen waarom je op aarde als mens geïncarneerd bent, hoe je Zielsplan zich in jouw leven ontvouwt en hoe je met behulp van je Gevoelsgeleidesysteem bewust kunt inhaken op je Zielsplan, verandert de cursus het perspectief op en de beleving van je leven. Door je Zielsplan vervolgens te gaan volgen, door het huiswerk en door de persoonlijke begeleiding tussen de cursusdagen door transformeer je jezelf en ga je jezelf, de ander en de wereld op een nieuwe manier zien en beleven.

Wat een Zielsplan is en hoe je er in je leven je voordeel mee kan doen, staat uitgelegd in de boeken over het Zielsplan. Van deze boeken staan op de cursus de twee boeken van Zielsplancoach Rinus Roland centraal: “De Vrucht van Stilte” (verschijnt najaar 2024) en het reeds verschenen boek  “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”

Inhoud van de cursus

Enkele belangrijke onderwerpen die tijdens de cursus langs gaan komen, zijn:

 • Je Schepperschap aanvaarden
 • Gebruik maken van je Heilige ruimte 
 • Harmonie
 • Toegang krijgen tot je Zielsplan
 • Talenten/passie, daadkracht en levenshouding
 • De werking van het Universum: golven, resonantie, harmonie
 • De Lemniscaat
 • Gevoelens herkennen en een plaats geven
 • Lichaamssignalen gebruiken
 • Je Gevoelsgeleidesysteem: de rode draad in je leven
 • Je Gevoelsijkpunt
 • Geven en ontvangen
 • Genieten van het leven en er plezier in hebben
 • Omgaan met verandering
 • Gecenterd zijn
 • Vriendelijkheid, waardering en dankbaarheid
 • Het Multiversum en de Godsvonk
 • De komst van de Waarnemer

Andere onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn:

 • (Zelf)veroordeling, controle en perfectie
 • Ego- en Zielsbewustzijn
 • Betekenis en werking van contrast
 • Je intentie: het onderscheid tussen wens en verlangen  
 • Inspiratiebronnen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je energiehuishouding
 • De Wet van aantrekking in werking zetten!   
 • Betekenis en werking van contrast
 • Vertrouwen in het leven
 • Je spirituele gids ontmoeten
 • Doeldenken, holding en Rusten-in-Zijn
 • De beleving van de werkelijkheid als dualiteit
 • Verschillen tussen “dingen”, planten, dieren en mensen
 • Angsten, zorgen en onzekerheid
 • Depressies en trauma’s 
 • De blinde vlek  

De tijd tussen de cursusdagen door gebruiken we voor huiswerk én, indien gewenst, een persoonlijk begeleidingstraject; dit alles is doorweefd met praktische toepassingen. 

Tot slot: ons leven op aarde verloopt gemakkelijker en met meer plezier wanneer we gebruik kunnen maken van de hulp van onze spirituele gidsen. Ellen Scheffer komt ons als gastdocent bezoeken en ons vertellen hoe je contact kunt maken met je spirituele gidsen en tot een vruchtbare samenwerking met hen kunt komen.

 

Rinus Roland: de gever van de cursus

“De cursus wordt door mij gegeven als uitgever van de boeken van Uitgeverij Pallasia over het Zielsplan. Als uitgever van de boeken over het Zielsplan gaat het mij niet zozeer om de verkoopaantallen van onze boeken maar vooral om de praktische en persoonlijke toepassing en uitwerking ervan door middel van lezingen, symposiums, workshops, Zielsplanconsulten, Zielsplancursussen en opleidingen,  het mentorschap en zo voort.

Vanuit mijn levenservaring en met behulp van mijn spirituele gids heb ik een tiental jaar geleden het Zielsplancoachen opgepakt en uitgebouwd. In het Zielsplancoachen voel ik mij helemaal tot mijn recht komen, iets wat zicht- en voelbaar is in mijn twee jaar geleden verschenen boek “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan”. Intussen ben ik bezig met mijn tweede boek (“De Vrucht van stilte. De magie van het bestaan”)…

In mijn leven heb ik mogen ervaren hoe fijn het is om jezelf vrij te voelen in het jezelf laten zien en in het jezelf neerzetten in de wereld, hoeveel levensvreugde dat geeft en hoe gelukkig je je daarbij kunt voelen. Als Zielsplancoach geef ik met de cursus ook anderen graag de kans op deze belevingen en geef ik ieder bovendien de mogelijkheid de Zielsplancoach in henzelf tot ontwikkeling te brengen.”

 

Gastdocent Ellen Scheffer: “In contact komen met je spirituele gids.”

Haar eigen ervaringen met het werken met haar gidsen heeft Zielsplancoach Ellen Scheffer beschreven in haar boek “Vederlicht–leven en werken met spirituele gidsen”. Het boek geeft veel informatie die je als voorbereiding kunt gebruiken voor haar lezing/workshop.

“Wij worden”, aldus Ellen Scheffer, “allemaal begeleid door spirituele gidsen, of we dat nu beseffen of niet. Onze gidsen willen heel graag dat we hun aanwezigheid meer bewust worden en met hen gaan samenwerken. Volgens hen zou ons leven veel plezieriger en soepeler kunnen verlopen met hun steun. Door contact te zoeken met onze persoonlijke gidsen en onze innerlijke leiding te volgen, kunnen we onze geestelijke ontwikkeling enorm versnellen.

Door middel van een geleide meditatie, het werken met een droom en een legging met tarotkaarten, begeleid ik je bij het contact maken met je gids. Verder ga ik uitgebreid in op de manier waarop je het beste en zo direct mogelijk kunt communiceren met je gids, iets wat voor iedereen verschillend kan zijn. Ook kijken we naar eventuele blokkades die een contact in de weg kunnen staan. Het is niet voor niets dat we juist in deze tijd van grote veranderingen in ons bewustzijn worden opgeroepen samen te werken met onze gidsen. Het zorgt ervoor dat ons ontwikkelingsproces een stuk lichter en vreugdevoller verloopt.”

Ellen Scheffer is auteur, beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten en lezingen.
Zij schreef nog drie andere boeken: “Van ziek zijn word je beter. Luisteren naar een verborgen boodschap”Zelfdoding in het Licht van de ziel” en Licht op je levenspad. Zicht op je zielsplan”.

Programmadatums en locatie (2025)

Onze locatie is in principe een in de natuur gelegen natuurhuis nabij Nijmegen of in het Middenhuis te Zutphen. Omdat deelnemers uit het hele land komen en soms ver moeten reizen, is er in het natuurhuis in de bossen bij Nijmegen een overnachtingsmogelijkheid van één tot vier nachten voor maximaal twee tot vier mensen. De kosten daarvan bedragen 15 euro per nacht, hetgeen inclusief thee, koffie en ontbijt is.

Voor het programma hebben we gemiddeld elke maand een cursusdag (er zijn acht cursusdagen) waarbij alle datums vrijdagen zijn. We beginnen om 10 uur en we eindigen om 17 uur. De middagpauze bedraagt tenminste een uur en alnaargelang de behoefte hebben we ook kleinere pauzes.

Tussen de cursusdagen door is er een en ander aan huiswerk te doen: de cursus gaat het hele jaar op een prettige en ontspannen manier je aandacht vragen. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal zes mensen.

De datums (steeds een vrijdag buíten de vakanties):
10 januari
7 februari
14 maart
11 april
16 mei
12 september
3 oktober
7 november

Kosten

De cursus omvat een kennismakingsgesprek, acht opleidingsdagen en (indien door jou gewenst) persoonlijke begeleiding tussen de cursusdagen door en is tevens inclusief drank en versnaperingen. 

De aanbetaling bedraagt 250 euro hetgeen inclusief 21 % BTW is.

Alle kosten zijn níet bij je verzekering declareerbaar maar wel als bedrijfskosten aftrekbaar.

 

Deelnemen en annuleren

Je kunt je aanmelden voor deelname vanaf heden tot en met 15 december 2024. De groepsgrootte is klein, dus meld je zo snel mogelijk aan zodat je meer kans hebt op een plekje.

 • Het maakt niet uit voor de aanmelding maar het is wel fijn als je iets vertelt over je beweegredenen om de cursus te volgen. 
 • Ben je ergens professional of ervaringsdeskundige in, heb je een boek geschreven? Laat het weten en houd het kort…
 • En natuurlijk zijn je adresgegevens nodig: voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers vast en mobiel, websitenaam en mailadres

Heb je je aangemeld dan word je binnen twee weken gebeld zodat je ook in een persoonlijk gesprek bij jezelf kunt navoelen of je op de juiste plek zit. Als het na het gesprek nog steeds goed voelt, als je op tijd bent voor de aanmelding en als het maximumaantal van zes deelnemers nog niet bereikt is, dan ben je geplaatst als de aanbetaling bij ons binnen is. 

Annuleren kan tot 15 december 2024. De aanbetaling wordt na deze datum alléén gerestitueerd als er voor jou een plaatsvervanger is.

Stuur je aanmelding met een mail naar Rinus Roland. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.  

 

Marie-Claire van der Bruggen (auteur en stervensbegeleidster): drie E-Cursussen 

“Het is mijn hoop dat je tijdens deze cursussen jezelf weer mag gaan her-inneren wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan komt. Dat je niet alleen je lichaam bent maar een ziel in een lichaam die hier op aarde ervaringen op komt doen. Dat je van een plek komt die ik Thuis noem en dat je daar, nadat je dit lichaam hebt verlaten, ook weer naar terugkeert. Ik vind het vooral heel belangrijk om zoveel mogelijk angst rondom het sterven en de dood proberen weg te nemen.”

De E-cursus “ZielsGelukkig Leven”
De E-cursus “Spirituele Stervensbegeleiding”
De E-cursus “Her-Inneren”

Lees verder

ZielsGelukkig Leven

Deze cursus bestaat uit tien inspirerende lessen die je helpen je te her-inneren wat je diep van binnen al weet, maar misschien bent vergeten. Want alles wat je in deze E-cursus leest en leert, weet je op zielsniveau eigenlijk allemaal al.

Er staan mooie wijsheden in deze cursus voor iedereen die op zoek is naar een vervullend en gelukkig leven. Tijdens het doorlopen van deze cursus kun je soms het gevoel van herkenning ervaren. Dat is dan jouw eigen Innerlijk Weten wat ontwaakt en dit kan je heel veel vreugde en een geluksgevoel geven. Het zal je als ziel doen groeien en je helpen bij je eigen unieke persoonlijke ontwikkeling, waardoor je nog meer van het leven kunt gaan genieten!

​De cursus bevat enkele geleide meditaties en bij elke les zit ook een of meerdere opdrachten die je voor jezelf gaat uitwerken.

​Je gaat hierdoor echt met jezelf aan de slag en het zal je helpen met je eigen persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Iedere les wordt afgesloten met een mooi en toepasselijk lied. De cursus is er vooral op gericht om je dichter bij jezelf te brengen en om je te helpen nadenken over hoe je op dit moment in het leven staat en wat je daar, als het nodig is, aan zou kunnen veranderen. Neem daar de tijd voor die je nodig hebt en beleef de dingen die op je pad zullen komen zo intens mogelijk!

De cursus bestaat uit de volgende tien lessen:

1-​Zielsplan en levenslessen

2-Zielenfamilie en sferen

3-Herinneringen aan Thuis

4-Kijken met de ogen van Liefde

5-Loslaten en vergeven

6-Hulp vanuit Thuis

7-Bewust omgaan met gedachten en gevoelens

8-Leven in het moment

9-Lichaam, Geest en Ziel in balans

10-ZielsGelukkig leven

Meer informatie over de cursus en bestelmogelijkheden vind je onder deze link.

Spirituele Stervensbegeleiding

Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar zeker ook op zielsniveau. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op zielsniveau tijdens het stervensproces en wat is belangrijk om hierbij te doen, maar zeker ook te laten, gezien vanuit de ziel.

Deze E-cursus is bedoeld voor iedereen die graag iets meer wil weten over spirituele stervensbegeleiding of hier in de toekomst wellicht ook vorm aan wil gaan geven op wat voor manier dan ook. Wat je voor deze cursus nodig hebt is de bereidheid jezelf en je eigen sterfelijkheid onder ogen te zien, waardoor je eventuele angst voor de dood zal kunnen verdwijnen en je meer kunt genieten van het leven.   

De cursus bestaat uit tien informatieve lessen en een aantal geleide meditaties. In elke les vind je ook een link naar een inspirerend filmpje.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: wat heeft een stervende nodig, wat gebeurt er op zielsniveau als we sterven, kinderen en de dood, ondersteunende middelen, communicatie en empatisch luisteren, afscheidsrituelen, palliatieve sedatie, euthanasie, de laatste verzorging en rouw.

Met deze cursus wil ik graag ook anderen leren om op zielsniveau stervenden op een mooie en waardevolle manier te begeleiden met de oversteek naar Huis.

Meer informatie over de cursus en bestelmogelijkheden vind je onder deze link.

Her-Inneren

Wil jij weer Thuiskomen bij jezelf? Deze E-cursus staat helemaal in het teken van het je Her-Inneren wie je werkelijk bent en waar je werkelijk vandaan komt. Diep van binnen weet je dat al wel, maar je bent het misschien vergeten.

Deze cursus bestaat uit 10 inspirerende lessen. In iedere les vindt je een aantal opdrachten die je voor jezelf gaat uitwerken en bij elke les zit ook een geleide meditatie die door Marie-Claire zelf is ingesproken. Naast wat basiskennis zal de cursus voor een groot deel gaan over het je Her-Inneren wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan komt.

De lessen van deze cursus zijn eigenlijk een verdieping van de onderwerpen uit mijn boeken. Het is dus niet een ‘standaard’ cursus intuïtieve ontwikkeling. Het gaat een stuk dieper. Je gaat echt met jezelf aan de slag en het zal je vertrouwen in het leven versterken en je verder helpen in je eigen persoonlijke ontwikkeling.

De cursus bestaat uit de volgende 10 lessen:

 1. Her-inneren wie je werkelijk bent
 2. In het Hier en Nu zijn
 3. Passie en Inspiratie
 4. Contact met je gids
 5. Kiezen tussen Angst of Liefde
 6. Gedachtekracht
 7. Loslaten en Vertrouwen
 8. Dankbaarheid
 9. De terugkeer naar Huis
 10. Vier je leven!

Meer informatie over de cursus en bestelmogelijkheden vind je onder deze link.