“Alegría”: een in de natuur gelegen Retreat. Voor wonen, werken en een retreat…

De foto van bovenstaande boerderij is afkomstig van de site van Funda en geeft een goede indruk van het initiatief van Uitgeverij Pallasia om te komen tot een mooie woon-, werk- en retreatplek: een natuurlijk gelegen woonboerderij met volop ruimte voor het werk van de uitgeverij, voor jouw woonplek, voor jouw praktijk of  werk en als een retreatplek voor hen die op zoek zijn naar ontspanning en verstilling.

Als jij je aangesproken voelt door dit initiatief, voel je dan uitgenodigd om door te lezen en contact op te nemen. Heb je trouwens een tip voor een geschikte plek, stuur dan een mail…

Inhoud
Wat ís “Alegría”?
De initiatiefnemer: Uitgeverij Pallasia en Rinus Roland
De bewoners van “Alegría”
Eisen aan de locatie en de boerderij
Begeleiding door specialist
Aanmelding voor meer informatie en kennismaking
Wat ís “Alegría”?

“Alegría” is een in de natuur of natuurlijk gelegen, kleinschalige, op duurzaamheid gebaseerde woon- en werkboerderij voor wie er graag wil wonen en werken en een prachtige, tijdelijke retreatplek voor  hen die op zoek zijn naar verstilling en ontspanning.  

Gaat het om wonen dan is “Alegría” een plek waar ieder zijn eigen tuin en zelfstandige woonruimte heeft (dus met eigen keuken, toilet en douche) en waar je met elkaar omgaat als goede buren. Daarnaast is er een groot  stuk land waar we op basis van duurzaamheid gezamenlijke invulling aan gaan geven. Gaat het om je werk dan is “Alegría” de plek waar ieder zijn beroep kan uitoefenen. Daarnaast biedt “Alegría” tegen betaling van een gering bedrag Retreatplekken aan waar mensen tot ontspanning en verstilling kunnen komen; op die manier worden we geen navelstaarders maar blijven vloeiend met de buitenwereld verbonden.  

Bij het omgaan van de bewoners met elkaar is het belangrijkste dat de beleving van ontspanning, open staan en inspiratie voorop staat en van daaruit het ruimte geven aan elkaar. Zo is onze woon- en werkplek in wezen ook voor ons zelf een Retreatplek.

Er is nog ruimte voor medebewoners in alle leeftijden: alleenstaanden, alleenstaande ouders, stelletjes of gezinnen. 

Lees verder

De duurzaamheid krijgt gestalte in de vorm van een ecologisch beheer van de boerderij met aandacht voor energiebeheer, voor het milieu en voor de zorg voor planten en dieren.  

De initiatiefnemer: Uitgeverij Pallasia en Rinus Roland

Uitgeverij Pallasia geeft boeken uit over het Zielsplan. De uitgeverij wordt geleid door Rinus Roland.

 

De bewoners 

Als bewoner ben je lid van de Woonvereniging, leef je in je tuin en woning je eigen leven en doe je er desgewenst je eigen werk. De woon- en werkboerderij is kleinschalig van opzet, dat leeft allemaal wat gemakkelijker. Die kleinschaligheid komt onder andere tot uitdrukking in het aantal mensen dat er kan wonen: circa drie tot en met zes volwassenen, al of niet met kinderen als “extra” bewoners. Maar wie weet worden het al kennismakend toch weer nét wat meer mensen. 

 • Je hebt een eigen woonruimte waar een eigen keuken, een eigen badkamer en een eigen sanitair deel van uitmaakt
 • Je hebt een eigen tuin
 • Het aantal vierkante meters woon- en tuinoppervlak is zoveel mogelijk afgestemd op ieders behoefte en financiële reikwijdte

Van de bewoners vragen we:

 • Een eigen minimuminkomen uit werk of uit een (aanstaand) pensioen of AOW
 • Financiëel sterk genoeg zijn om óf te huren óf om deel te kunnen nemen aan de hypotheekaanvraag. Je kunt aan het project dus deelnemen als huurder of als hypotheeknemer. Jouw aandeel in de hypotheekaanvraag bedraagt minimaal  180.000 euro (Cash en/of hypotheek)
 • Interesse om, op basis van duurzaamheid en liefde voor de natuur en op basis van bereidheid elkaar daarbij te ondersteunen, naar kunnen deel te nemen aan de inrichting en het onderhoud van het gemeenschappelijke land

In onze tuin en woning hebben we dus vooral onze eigen ruimte, in de verwezenlijking van onze ideeën, wensen en verlangens mbt het gemeenschappelijke land ontmoeten we elkaar…

Lees verder

Eisen aan de locatie en aan de boerderij

Elke twee weken verschijnt er op Funda een geschikte boerderij. Het “Programma van eisen” ziet er min of meer als volgt uit:

Locatiemogelijkheden Nederland
Alle delen van Nederland met een voorkeur voor:
Noord Limburg
Noordoost Brabant
Gelderland
Utrecht ten oosten van Utrecht
Overijssel
Drenthe
Zuidoost Friesland

Alle andere delen van Nederland zijn ook welkom, maar naar onze ervaring is dat om uiteenlopende redenen vaak erg moeilijk…

Lokatiemogelijkheden buitenland
In overleg

Boerderijspecificatie: aandachtspunten
Geen lawaai, veel stilte dus
Veel natuur of een natuurlijke omgeving
Niet onder een hoogspanningskabel
Iets boerderij-achtigs of een landhuis
Minimaal 150 meter woonruimte. Er is meer ruimte nodig, maar in de praktijk blijkt er vaak allerlei andere ruimte beschikbaar te zijn die gemakkelijk tot een woonplek omgevormd kan worden. 
Minimaal 1500 meter land, liefst 2000 of meer meter. Voor mooie en grote tuinen, een speeltuin, een moestuin, een “dierboerderij” en een weide voor paarden
Ruimte om het pand heen: niet in de bebouwde kom dus 
Buiten de bebouwde kom en niet aan een drukke weg
Ivm de onteigeningsplannen van het kabinet niet te dicht bij de bebouwde kom: voor je het weet, zit je na een paar jaar in een nieuwbouwwijk
Schappelijke prijs: 400.000-950.000 euro
De staat van onderhoud en het uiterlijk is minder belangrijk dan de plek
Voorzien van de eventueel vereiste vergunningen

Begeleiding door specialist

Ten behoeve van de woon- en werkboerderij wordt een Woonvereniging (WV) opgericht waaraan alle belanghebbenden deelnemen.

Vanuit de WV wordt de hypotheek naar de bank aangevraagd en vanuit de WV worden de contracten met de belanghebbenden afgesloten.

Bij het proces van het opzetten van de WV en de aanvraag van de hypotheek bij de bank worden we (tegen betaling) begeleid door een (financiëel) specialist.

Een WV en de aanschaf van een woon- en werkboerderij is een complex proces. Peter Sturkenboom en Ralph van Leeuwen van  Stut Consult begeleiden ons in dit proces.

Met hun bedrijf helpen Peter en Ralph al tientallen jaren mensen bij het van de grond krijgen van samenwoonprojecten.

Zij kennen de ins-en-outs van:

 • de bank
 • gemeentes
 • van bewonersproblematieken
 • financiering (hij is financiëel gespecialiseerd)
 • aankoop en verkoop (hij is makelaar)
 • langdurige begeleidingstrajecten

Zij zijn gespecialiseerd in projecten als die van ons, voorzover ik weet is er geen andere begeleding mogelijk. 

Aanmelding voor meer informatie en kennismaking

Heb je belangstelling voor wonen op de woon- en werkboerderij, kun je beschikken over minimaal 180.000 euro (cash en/of hypotheek) of kun je fors huren, heb je een zelfstandig inkomen of heb je AOW/pensioen of een andere zelfstandige uitkering, heb je graag meer informatie en vind je het fijn om kennis te maken met je potentiële medebewoners, stuur dan naar Rinus Roland een mail en vertel wat over jezelf. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.