Meedoen met de Agenda

Neem je deel aan deze site of aan de Zielsplannieuwsbrief dan komen je activiteiten in aanmerking voor plaatsing in de agenda en stuur je een mail.  

Wat er in de mail staat
De “Header” (de kop) 
De soort aktiviteit (workshop, lezing, handtekeningenaktie enz.)
Waar de aktiviteit over gaat (Tenminste 50 maar niet meer dan 150 woorden)
Waar de aktiviteit plaats vindt 
Wanneer de aktiviteit plaats vindt
De link voor meer informatie naar je eigen site

Lees verder

En dan nog
Zet geen informatie over aanmelding, annulering, prijs enz in je bericht: dat staat op je site. De agenda is bedoeld als een beknopte maar heldere aandachtstrekker voor de inhoud van je aktiviteit.
Stuur geen beeldmateriaal mee.
In verband met taalgebruik en leesbaarheid kunnen beperkte redactionele aanpassingen gedaan worden: geen inhoudelijke aanpassingen. Over redactionele aanpassingen vindt geen overleg plaats, dat is te arbeidsintensief.
Wij zijn aanspreekbaar op fouten, maar kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
Ten alle tijde kunnen inzendingen geweigerd worden; we nemen hierover dan contact met je op.
Met het insturen van je aktiviteit verklaar je je accoord met dit alles.

 [/vc_column_text]