De Zielsplannieuwsbrief

De Zielsplannieuwsbrief van Uitgeverij Pallasia gaat circa tien keer per jaar naar circa 7000 nieuwsbrieflezers. Dit lezersadressenbestand groeit dagelijks. Het belangrijkste nieuws van de nieuwsbrief wordt bovendien verder verspreid via de nieuwsbrieven van hen die meedoen aan de nieuwsbrief waardoor het bereik van de Zielsplannieuwsbrief  wordt vergroot.

Het lezersbestand bestaat uit “gewone” belangstellenden en uit mensen die als ervaringsdeskundige of beroepsmatig andere mensen begeleiden in hun geestelijke processen (therapeuten, coaches, pastors en zo voort). 

Afahankelijk van de onderwerpen wordt de nieuwsbrief steeds door 50 tot 60 procent van de abonnees geopend en gelezen. Veel van deze lezers gaan vervolgens tot aktie over door onze of jouw site te raadplegen, door met een deelnemer aan de nieuwsbrief contact op te nemen, door vanuit de Agenda bij iemand iets te boeken, door ook zelf deel te gaan nemen aan de Zielsplannieuwsbrief en zo voort: elke keer is het effect van de Zielsplannieuwsbrief weer anders.
Één ding blijkt keer op keer: meedoen met de nieuwsbrief geeft je de kans de aandacht van de lezer te richten op iets wat voor jou belangrijk is. Dus laat je zien en doe mee met de nieuwsbrief.

Lees verder

Het uitgangspunt van de nieuwsbrief
De Zielsplannieuwsbrief ondersteunt de aktiviteiten van dez site: jezielsplan.nl. Jezielsplan.nl is het ontmoetings- en samenwerkingsplatform van Zielsplancoaches voor mensen en organisaties die leven en werken vanuit het uitgangspunt dat wij allemaal zielen zijn die in een lichaam op aarde incarneerden om met behulp van dat lichaam een unieke beleving op te doen. Wat die beleving is, staat in ons Ziels- en levensplan dat we samen met onze reisgenoten en spirituele gidsen vóór onze komst naar de aarde opmaken. Ons Ziels- en levensplan vormt eigenlijk de verborgen melodie van ons leven en deze melodie kunnen we herkennen en volgen met behulp van ons gevoelsgeleidesysteem.  

 
Nieuwsbriefonderwerpen
De nieuwsbrief bestaat uit artikelen die werkelijk over alles kunnen gaan.

Daarnaast kent de nieuwsbrief een wisselend aantal rubrieken waaronder:
Boekreviews (nieuw of reeds verschenen)
Oproepen (voor hulp of voor antwoord op een vraag)
Vacatures
Even voorstellen (een zielsplancoach en zijn werk nader belicht)
Uit de Agenda (aankondiging van events, cursussen en andere “Highlights”)
Speciale akties
Bijzondere retreatplekken
Praktische informatie voor jou of je bedrijf
Een columm
En zo voort…

Kijk even naar een voorbeeld van een nieuwsbrief ,  dan krijg je misschien wat gemakkelijker een beeld van een Zielsplannieuwsbrief. 

Meedoen: hoe gaat dat…
Je kunt in principe in onze Nieuwsbrief ten behoeve van Zielpslancoaching en Zielsplancoaches meedoen als je je kunt vinden in het uitgangspunt van de Zielsplannieuwsbrief (zie het begin van deze pagina) en als je een organisatie of iemand bent die zich als ervaringsdeskundige of professioneel bezig houdt met ondersteuning van innerlijke groeiprocessen van anderen of andere organisaties.

Als je je in dit uitgangspunt kunt vinden dan kunnen we je opnemen in het overzicht van Zielsplancoaches en je nieuws meenemen in de nieuwsbrief. Stuur een mail als je dat wilt…

Redactionele correcties van een eventueel aangeleverd artikel of van een andere bijdrage kunnen vwb spelling, grammatica en lay-out plaatsvinden waarvoor geen toestemming vereist is. Inhoudelijke correcties vinden in principe niet plaats zonder jouw toestemming. 

Een artikel of andere bijdrage heeft een ons aansprekende “Header” en een inleiding van maximaal 50 woorden die de essentie van je artikel of bijdrage verwoorden en de lezer nieuwsgierig maken waardoor hij doorlinkt naar het complete artikel of de complete bijdrage. Met het aanleveren van het artikel of van je bijdrage geef je ons toestemming de “Header” en de inleiding meer in lijn met de nieuwsbrief te brengen, zonder dat de inhoud van je artikel of bijdrage geweld wordt aangedaan. Indien nodig en mogelijk nemen we hierover contact met je op.

Wij zijn aanspreekbaar op fouten, maar kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden 
Ten alle tijde kunnen inzendingen geweigerd worden; we nemen hierover dan contact met je op.
Met het insturen van je artikel verklaar je je accoord met dit alles

 

 

 [/vc_column_text]