Reviews van boeken van Zielsplancoaches

 

Marie-Claire van der Bruggen. Spirituele stervensbegeleiding
Review van het Landelijk Expertisecentrum Sterven door Eveline Veenstra-van ’t Wel:
“Liefdevol en hoopgevend is de toon van dit beknopte maar zeer informatieve boek van Marie-Claire van der Bruggen.
Zij is stervensbegeleider en put uit haar jaren van ervaring én uit haar talent de geestelijke/spirituele kant van het leven waar te nemen. Zij doet dit niet vanuit een bepaalde religie of geloofsovertuiging maar op een menselijke, alles overstijgende wijze.

In het boek wordt het stervensproces beschreven op fysiek, mentaal en geestelijk/spiritueel vlak. De stervensbegeleider en naasten krijgen informatie over hoe het stervensproces kan verlopen en wat daarna gebeurt. Handvatten worden aangereikt hoe het de stervende en naasten zo optimaal mogelijk te maken in dit gehele proces: praktisch door bijvoorbeeld geuren of muziek in te zetten en mentaal door open te communiceren en te luisteren naar wat nodig is. Respect en liefde zijn de kernwoorden.

Onderwerpen als palliatieve sedatie, euthanasie en rouw worden ook besproken en uitgelegd. Heel mooi is de uitleg van de weg van de ziel ná het sterven in het boek van Marie-Claire.

Dit boek is voor iedereen goed en toegankelijk om te lezen en geeft beknopt veel informatie voor een ieder die werkt in de zorg rondom het levenseinde”.

Meer informatie en bestelmogelijkheden vind je op de site van Marie-Claire van der Bruggen