De lezers van de Zielsplannieuwsbrief

De Zielsplannieuwsbrief van Uitgeverij Pallasia gaat circa vier keer per jaar naar circa 7000 nieuwsbrieflezers. Dit lezersadressenbestand groei dagelijks. Het belangrijkste nieuws van de nieuwsbrief wordt bovendien verder verspreid via de nieuwsbrieven van hen die meedoen aan de nieuwsbrief waardoor het bereik van de Zielsplannieuwsbrief enorm wordt vergroot.

Het lezersbestand bestaat uit “gewone” belangstellenden en uit mensen die als ervaringsdeskundige of beroepsmatig andere mensen begeleiden in hun geestelijke processen (therapeuten, coaches, pastors en zo voort). 

Afahankelijk van de onderwerpen wordt de nieuwsbrief steeds door ongeveer de helft van de abonnees geopend en gelezen. Veel van deze lezers gaan vervolgens tot aktie over door deze of jouw site te raadplegen,  door met een deelnemer aan de nieuwsbrief contact op te nemen, door vanuit de Agenda bij iemand iets te boeken, door ook zelf deel te gaan nemen aan de Zielsplannieuwsbrief en zo voort: elke keer is het effekt van de Zielsplannieuwsbrief weer anders. Één ding blijkt keer op keer: meedoen met de nieuwsbrief geeft “boven” de kans de aandacht van de lezer te richten op iets wat voor hem belangrijk is. Dus laat je zien en doe mee met de nieuwsbrief.

Lees verder

Het uitgangspunt van de nieuwsbrief
De Zielsplannieuwsbrief is een ontmoetingsplatform voor mensen en organisaties die leven en werken vanuit het uitgangspunt dat wij allemaal zielen zijn die in een lichaam op aarde incarneerden om met behulp van dat lichaam een unieke beleving op te doen. Wat die beleving is, staat in ons Ziels- en levensplan dat we samen met onze reisgenoten en spirituele gidsen vóór onze komst naar de aarde opmaken. Ons Ziels- en levensplan vormt eigenlijk de verborgen melodie van ons leven en deze melodie kunnen we herkennen en volgen met behulp van ons gevoelsgeleidesysteem.  

Nieuwsbriefonderwerpen
De nieuwsbrief bestaat uit artikelen die werkelijk over alles kunnen gaan.  

Daarnaast kent de nieuwsbrief een wisselend aantal rubrieken waaronder:
Boekreview (nieuw of reeds verschenen)
Oproepen (voor hulp of voor antwoord op een vraag)
Vacatures
Even voorstellen (een zielsplancoach en zijn werk nader belicht)
Uit de Agenda (aankondiging van events, cursussen en andere “Highlights”)
Speciale akties
Bijzondere retreatplekken
Voor jou of je bedrijf

Kijk even naar een voorbeeld van een nieuwsbrief, dan krijg je misschien wat gemakkelijker een beeld van een Zielsplannieuwsbrief

Meedoen: hoe gaat dat…
Als je je kunt vinden in het uitgangspunt van de Zielsplannieuwsbrief en je hebt een website, dan kun je meedoen met een ingezonden mededeling of met een nieuw dan wel met een reeds eerder verschenen artikel. Heb je nieuws over een activiteit, dan kun je daarvoor terecht in de Agenda.

Alles wordt geplaatst mits het onderwerp niet al recentelijk in de Zielsplannieuwsbrief aan bod kwam, mits er voldoende ruimte in de nieuwsbrief is en mits je artikel voldoet voor wat betreft niveau, taalgebruik, spelling, grammatica en lay-out.

Redactionele correcties vwb spelling, grammatica en lay-out kunnen plaatsvinden waarvoor geen toestemming vereist is. Inhoudelijke correcties vinden niet plaats zonder jouw toestemming. 

Een artikel heeft een aansprekende “Header” en maximaal 30 inleidende, aansprekende woorden die de essentie van je artikel verwoorden en de lezer nieuwsgierig maken waardoor hij doorlinkt naar het complete artikel. 

De wederdienst die wij voor plaatsing van je artikel of ingezonden mededeling of voor opname in de agenda vragen, is dat je naar eigen keuze één artikel of ingezonden mededeling uit de laatste  Zielsplannieuwsbrief integraal (dat is: header, maximaal dertig woorden en link naar het gehele artikel) opneemt in de eerstvolgende nieuwsbrief van jezelf. Heb je geen nieuwsbrief, dan zoeken we samen naar een alternatieve wederdienst.

Doe je mee aan de Zielsplannieuwsbrief? Stuur dan je artikel, ingezonden mededeling of agendapunt naar ons toe met een mail en we nemen contact met je op.

En dan nog
Stuur geen beeldmateriaal mee
Wij zijn aanspreekbaar op fouten, maar kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden 
Ten alle tijde kunnen inzendingen geweigerd worden; we nemen hierover dan contact met je op
Met het insturen van je artikel of mededeling verklaar je je accoord met dit alles

 [/vc_column_text]