Uitgelicht

Onderstaande 5 titels zijn de belangrijkste titels van de Zielsplancoaches van deze site

 

Marie-Claire van der Bruggen-Spirituele stervens-begeleiding. Van Ziel tot Ziel

Sterven is een van de belangrijkste fasen in het leven. Op het moment dat iemand te weten komt dat hij zal gaan sterven verandert er plotseling van alles. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar zeker ook op zielsniveau. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens het stervensproces en daarna. En wat is belangrijk om hierbij te doen, maar zeker ook te laten, gezien vanuit de ziel.

Klik onder op “Lees verder” voor meer informatie of voor bestellen

Lees verder


Dit boek is bedoeld voor iedereen die graag iets meer wil weten over spirituele stervensbegeleiding, het stervensproces en wat er gebeurt na de dood. Maar eigenlijk is het belangrijke informatie voor iedereen, want vroeg of laat krijgt ieder mens te maken met het sterven van anderen en tenslotte van zichzelf….
Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: wat heeft een stervende nodig, wat gebeurt er op zielsniveau als we sterven en daarna, kinderen en de dood, ondersteunende middelen, communicatie en empathisch luisteren, afscheidsrituelen, palliatieve sedatie, euthanasie, de laatste verzorging en rouw.

De rode draad in dit boek is de overtuiging van Marie-Claire van der Bruggen dat we meer zijn dan alleen maar een lichaam: zij wil graag mensen helpen zich weer te gaan Her-Inneren wie ze werkelijk zijn, dat de dood niet het einde is maar een terugkeer naar daar waar we eigenlijk vandaan komen. Zij  vind het vooral heel belangrijk om zoveel mogelijk angst rondom het sterven en de dood weg te nemen en ook anderen te leren om op zielsniveau stervenden op een mooie en waardevolle manier te begeleiden met de oversteek naar Huis.

Nog meer informatie of bestellen

 

  Hans Kunneman-Op weg naar heling. Genezen op eigen kracht

In 2015 werd bij Hans Kunneman prostaat-kanker geconsta-teerd. In plaats van de reguliere aanpak heeft hij een ander pad gekozen. Inmiddels is hij volkomen genezen zonder operatie of bestraling. Dit boek is bedoeld om je te inspireren om vanuit je eigen kracht een weg te zoeken naar heling. Het gaat er om het zelfhelend vermogen van je lichaam vrij te maken. Dat bereik je door bewust te leren omgaan met wat je ontkracht en waar je kracht aan ontleent. Het boek werkt toe naar het inzicht dat voor Kunneman de ommekeer bleek: liefde is de dragende kracht in het universum. Waar je liefde niet kunt toelaten 

Klik onder op “Lees verder” voor meer informatie of voor bestellen

Lees verder


ontstaat disbalans. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Naarmate je oude pijnlagen ontdekt en weet te transformeren, maak je de weg vrij voor het zelfherstellend vermogen van je lichaam.

Nog meer informatie of bestellen

 

Michiel van der Pols-Ik zweer trouw. Jezelf zijn in een uniforme wereld

Michiel van der Pols (1977) leidde de antiter-reureenheid van het Korps Mariniers, is uitgezonden geweest naar Irak en heeft zich jarenlang ingezet voor de verbetering van de veiligheid in het hart van de probleemwijken van Rotterdam. Nu helpt hij als doorbraakcoach militairen, politie- en brandweermensen, handhavers en andere hoog-risico professionals die zich inzetten voor de veiligheid van anderen maar in dit werkveld vastgelopen zijn.

Op basis van de vele coachgesprekken die hij de afgelopen vijf jaar 

Klik onder op “Lees verder” voor meer informatie of voor bestellen

Lees verder


met hen heeft gehad, deelt hij in dit boek waardevolle en vernieuwende inzichten over hoe psychische problemen in dit bijzondere werkveld geheeld en mogelijk voorkomen kunnen worden. Naast zijn eigen levensverhaal vertellen zeven (voormalig) hoog-risico professionals zelf ook hún verhaal. In combinatie met de vele voorbeelden uit zijn coachpraktijk geeft dit boek een unieke inkijk in dit complexe werkveld en in de ziel van degenen die hier werkzaam zijn. Dit boek is geschreven voor iedereen die begaan, werkzaam of betrokken is bij de krijgsmacht, politie, brandweer of een ander hoog-risico beroep en het mentale welzijn van de mens in deze sector belangrijk vindt.
 

Nog meer informatie of bestellen

 

Rinus Roland-Geniet van het leven waarvoor je geboren bent

In “Geniet van het leven waarvoor je geboren bent. De Magie van je Zielsplan” gaat zielsplancoach Rinus Roland helder en duidelijk en met vele voorbeelden in op vragen als waarom wij op aarde komen, waarom wij allemaal een geheel eigen levenspad volgen, hoe ons Zielsplan de verborgen melodie van ons leven vormt en hoe wij deze melodie kunnen herkennen en volgen met ons Gevoels-geleidesysteem. Met de Wet van resonantie, de Wet van aantrekking en de Wet van harmonie zijn we in staat om dan ons Zielsplan te verwezenlijken.

Klik onder op “Lees verder” voor meer informatie of voor bestellen

Lees verder

In het voorlaatste deel van het boek wordt tevens ingegaan op de vraag wie wij werkelijk zijn waarbij onze betekenis als medeschepper van het universum wordt toegelicht en benadrukt. Het boek eindigt met een vraag-en-antwoordspel waarbij een aantal onderwerpen worden belicht die vaak bij een zielsplanconsult of in een workshop, cursus of jaartraining aan de orde komen.

Andere thema’s uit het boek zijn: Holding en Basisvertrouwen, betekenis en werking van contrast, slachtoffer- en schepperschap, Ego- en Zielsbewustzijn, het punt van Ommekeer, ons Gevoelsijkpunt, de Imperfecte perfectie en Rusten in het Nu. En daarnaast nog onderwerpen als bewustzijn van dingen, planten, dieren en mensen, Aandacht schenken en Aandacht ontvangen, intentie, de Waarnemer en de Goddelijke vonk.

Nog meer informatie of bestellen

 

Ellen Scheffer-Licht op je levenspad-Zicht op je Zielsplan

In dit boek gaat Ellen Scheffer in op de vraag waarom wij als ziel ervoor kiezen om naar de aarde te komen, hoe wij ons op ons verblijf op aarde voorbereiden door het maken van een ziels- en levensplan, samen met onze gidsen, en hoe wij de tijd tussen onze verschillende levens in doorbrengen.
In haar boek belicht zij onderwerpen als zielsopdracht en levensthema’s, bestemming en vrije wil, zielenleeftijd en levenskeuze, de verbinding tussen lichaam en ziel, het zielsplan van mens en dier, lichtwerkers, de nieuwe aarde, werk, gezondheid, liefdes- en familierelaties en vele andere thema’s. Daarnaast wordt de belangrijke rol van onze gidsen als 

Klik onder op “Lees verder” voor meer informatie of voor bestellen

Lees verder


begeleiders op ons levenspad besproken: welke vormen van contact met hen zijn mogelijk, wat gebeurt er ’s nachts, het opruimen van oude ballast, op eigen benen staan en andere onderwerpen.
Hoe ons ziels- en levensplan in ons leven daadwerkelijk gestalte krijgt wordt beeldend weergegeven door een tiental levensverhalen en door ervaringen uit haar eigen leven en uit haar praktijk als spiritueel coach.
Met ”Licht op je levenspad” reikt Ellen Scheffer ons een nieuw perspectief op ons bestaan aan; zij hoopt daarmee te bereiken dat wij ons beter kunnen herinneren wie wij in werkelijkheid zijn en dat wij gemakkelijker en met meer plezier onze bestemming als ziel op aarde kunnen verwezenlijken…

Nog meer informatie of bestellen