Zielsplancoaching in een consult

Zielsplancoaches hebben als uitgangspunt voor hun leven en werk dat wij allemaal zielen in een lichaam zijn en dat we op de aarde kwamen om met behulp van dat lichaam een unieke beleving op te doen. Wat die beleving is, staat in ons Ziels- en levensplan dat we samen met onze reisgenoten en spirituele gidsen opmaken vóór onze komst naar de aarde en dat eigenlijk de verborgen melodie van ons leven vormt. Deze melodie kunnen we herkennen en volgen met behulp van ons Gevoels-geleidesysteem. 

Een Zielsplancoach helpt je in een consult te ontdekken wat de door jouw ziel gewenste beleving is, welke stappen je kunt zetten om die beleving te verwezenlijken en hoe je er vervolgens voor kunt zorgen dat  je met behulp van je eigen gevoelsgeleidesysteem “op koers” blíjft.

Hoe een consult er uit ziet
Alle Zielsplancoaches werken op hun eigen manier en ieder is op zijn eigen wijze getalenteerd: in omgaan met verlies, in dyslexie, in relaties, in kanker, als medium, als reader en zo voort.  Sommige Zielsplancoaches richten zich vooral op het vraagstuk dat je aandraagt. Terwijl voor andere Zielsplancoaches het vraagstuk eerder een kapstok is met behulp waarvan ze je duidelijk proberen te maken hoe je na het consult voortaan zonder coach door het leven kunt door je inzicht te geven in het gebruik van je gevoelsgeleidesysteem.
De consulten kunnen uiteenlopen van 1 uur tot twee dagen, al of niet met een vervolgconsult of een ondersteuningstraject; de consulten zijn een op een, samen met je partner of met het hele gezin.
Ook in de vergoedingen verschillen Zielsplancoaches van elkaar, soms kun je zelfs achteraf zélf de waarde van het consult bepalen.

Als je een consult wilt, kijk dan eens in het overzicht van Zielsplancoaches en kijk en voel welke Zielsplancoach voor jou het beste werkt.