‘Geen zin in Ritalin?’

Symposium met 22 workshops, lezingen en lunch

(Zaterdag 19 november 2016 in Nijmegen)

Er zijn momenteel meer dan 150.000 kinderen aan de Ritalin en aanverwante middelen en meer dan 15.000 kinderen weigeren nog naar school te gaan waarvan velen kampen met zware depressies en zelfs met zelfmoord-problematiek.

De kinderen waar het hier om gaat zijn veelal sensitief en vragen van hun ouders, onderwijzers en alle andere verzorgers en begeleiders om hen heen veel inzicht en oprechte, intense betrokkenheid bij hun leven.

Wanneer ze thuis of op school niet begrepen worden in hun intens verlangen te leven naar hun eigenheid, ontwikkelen ze vanuit zelfbescherming gedrag dat door ouders en school veelal als onbegrijpelijk, lastig en afwijkend ervaren wordt. Het toevlucht nemen tot Ritalin of tot een andere vorm van medicatie van deze kinderen is dan vaak nog maar een kleine stap…. 

Wat doet deze medicatie met hen? Wat gebeurt er als gestopt wordt met de medicatie? Hoe werkt de medicatie uit op de gezins- en schoolbeleving? Hoe wordt over deze vraagstukken tussen ouders, kinderen en school gecommuniceerd? Waarom grijpen ouders en school naar deze middelen?

En als medicatie niet het antwoord is, wat dan wel?

Op deze vraagstelling en op deze en vele andere vragen gaat het symposium “Geen zin in Ritalin?” in. 

Dat gebeurt door middel van een plenaire lezing, een 22-tal workshops en lezingen, een lunch, een informatiepakket en een informatiehoek met boeken, folders en brochures.

Aldus reikt het symposium “Geen zin in Ritalin?” ons een nieuw perspectief aan op de beleving van sensitieve kinderen van hun leven en diept dit perspectief uit. Met dit nieuwe perspectief kunnen wij beter en met meer gemak en plezier sensitieve kinderen helpen hun bestemming te verwezenlijken….

Wij nodigen u van harte uit voor deze ontmoetings- en verrijkingsdag… 

Voor wie?

Op het symposium ontmoeten en verrijken (ervarings)deskundigen, ouders, (kinder)therapeuten, (kinder)coaches, trainers, councelors, remedial teachers, orthopedagogen, energiewerkers, geestelijk begeleiders en alle andere verzorgers en begeleiders van kinderen en ouders elkaar om daar hun kennis, ervaring en beleving op het vlak van het medicaliseren van het gedrag van (sensitieve) kinderen met elkaar te delen.

Programma (beknopt)

09u45-09u50    Welkomstwoord door Rinus Roland van Pallasia
10u00-12u30 In een drietal plenaire lezingen wordt een nieuw perspectief op het levenspad van Sensitieve kinderen en hun ouders aangereikt en bespreken we de betekenis van het ‘Centrum voor Sensitieve kinderen en hun ouders’ van Pallasia en de vorderingen bij de verwezenlijking ervan
10u00-10u40 Zielsplan en sensitiviteit als levenspad voor kinderen en hun ouders. Een interactieve lezing door spiritueel coach Ellen Scheffer (1)
10u55-11u35 Sensitieve kinderen als medicijn voor het onderwijs. Een interactieve lezing van Berna Smit, werkzaam in het basisonderwijs en als Sensi Therapeut (2)
11u50-12u30 Het ‘Centrum voor Sensitieve kinderen en hun ouders’ van Pallasia door Rinus Roland, transformatiecoach (3)
10u00-11u00  Contactgericht spelen en leren met kinderen met ASS. Een Houvast en interactieve lezing door Anneke Groot, auteur en oprichtster van Stichting Horison (4)
10u00-11u00 De stem van het kind. Een weg van hart tot hart. Een interactieve lezing van gezins- en kindercoach Indra Tulling-Weeda (5)
10u00-11u00 “De klokkenluidersfunctie van kinderen met een “label”, als spiegel van onszelf en onze samenleving.” Een interactieve lezing van Ingrid Verkuil en Gio Vogelaar (6)
11u30-12u30 “Ik zie, ik zie…”. Een workshop van Dieuwke Reitsma (kindercoach voor beelddenkers) en Jildou Mulder (trainingsactrice) die je laat voelen wat leerproblemen met een kind doen (7)
11u30-12u30 Coaching met paarden voor Sensitieve kinderen. Een interactieve lezing van Paardencoach Joni Osinga (8)
11u30-12u30 Stralend de wereld in. Hoe zwangerschap en geboorte je leven beïnvloeden. Een interactieve lezing door José van Eldik van Instituut Mirre (9)
11u30-12u30 HeppieMom-HeppieChild. Een interactieve workshop van Maureen Rondeel (afkomstig uit het onderwijs) en Meta Dame (psychosociaal therapeut) voor verbinding met onszelf en ons Sensitief kind (10)
11u30-12u30 Je kind begrijpen en helpen met behulp van een opstelling. Een workshop door Kirsten van Berchum, holistisch kinder- en oudertherapeut (11)
12u30-13u30 Lunch
13u30-14u30 Borderliner: een vastgelopen HSP-er? Een interactieve lezing door Hester Nicolaij. Orthopedagoog, boedhist, magnetiseur en meditatie & mindfulness trainer (12)
13u30-14u30 De noodzaak van auraschoonmaak bij sensitieve kinderen. Een lezing en workshop door Peter den Haring, onder andere redacteur van de internetperiodiek TIJDGEEST MAGAZINE (13)
13u30-14u30 Ritalin vrije kinderen met behulp van de homeopathie. Een interactieve lezing door Nathalie van der Stelt, kinderhomeopaat en telepathisch werker (14)
13u30-14u30 Werken met de kinderziel. Een workshop met Elias, medium-genezer (15)
13u30-14u30 De Eigen Kleur van het sensitieve kind. Een training van Ineke van Staalduinen voor therapeuten om Sensitieve kinderen te helpen hun weerbaarheid te herstellen (16)
15u00-16u00 Nooit meer stress. Gelukkig leven zonder Ritalin-een integrale aanpak. Een workshop van gezondheids- en mentalcoach Onno Nieveen (17)
15u00-16u00 Een andere kijk op ADHD en een meer heilzame benadering…. Een interactieve lezing door Sandra Siersema (klassiek homeopaat en kinderpsychotherapeut) (18)
15u00-16u00 Voel je welkom onder de sterren. Een astrologische visie op en handreiking naar de kinderen van onze tijd. Een interactieve lezing door astroloog Lia Ouendag (19)
15u00-16u00 Hypnotherapie voor Sensitieve kinderen met en zonder medicatie. Een workshop van hypnotherapeute Claudie van Ginneken (20)
15u00-16u00 Ik zie ik zie wat jij niet ziet… Workshop “Kijken met je hart”. Door Evelyn en Corina, beiden Sensikids-coach (21)
10u00-16u00 In gesprek met je kind. Een Ouder-Kind reading door Cindy van den Hoven van praktijk Cindy de Jong Medium. Sessies gedurende de hele dag (22)
16u15-16u30 Plenaire slotzitting

Programma (uitgebreid)

09u50-09u55   Welkomstwoord door Rinus Roland van Pallasia

10u00-12u30   Drie plenaire lezingen 

In een drietal plenaire lezingen wordt een nieuw perspectief op het levenspad van Sensitieve kinderen en hun ouders aangereikt en bespreken we de betekenis van het ‘Centrum voor Sensitieve kinderen en hun ouders’ van Pallasia en de vorderingen bij de verwezenlijking ervan.

10u00-10u40 Zielsplan en hoogsensitiviteit als levenspad voor kinderen en hun ouders. Een interactieve lezing door spiritueel coach Ellen Scheffer (1)

In haar interactieve lezing gaat Ellen Scheffer in op de vraag wat het voor ons betekent om als ziel naar de aarde te komen als persoon met een Sensitieve geaardheid, of als ouder of begeleider van een sensitief kind. Hoe bereiden wij ons daarop voor door het maken van een ziels- en levensplan?
Daarnaast bespreekt zij de belangrijke rol van onze spirituele gidsen als begeleiders op ons levenspad.

Die begeleiding komt goed van pas, want als je in je leven te maken hebt met hoogsensitiviteit (HSP) van jezelf, je kind (HSK) of de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, dan zul je anders in het leven staan en andere, vaak pittiger uitdagingen op je levenspad tegenkomen dan de gemiddelde mens.
Wat zijn zoal de uitdagingen waar Sensitieve personen en de mensen in hun omgeving mee geconfronteerd worden? Waarom koos je als ziel deze levensweg en hoe kan deze ervaring je leven verrijken? Wat hebben ouders en kinderen daarmee de wereld te bieden in deze chaotische tijd van overgang naar een hoger bewustzijn van de aarde als geheel? 

Met het zielsplan als uitgangspunt voor ons levenspad reikt Ellen Scheffer Sensitieve kinderen en hun ouders een nieuw perspectief op hun bestaan en hun gezinsbeleving aan. Zij hoopt daarmee te bereiken dat wij ons beter kunnen herinneren wie wij in werkelijkheid zijn en waarom wij deze weg hebben gekozen, zodat wij daardoor gemakkelijker en met meer plezier onze bestemming als ziel op aarde kunnen verwezenlijken.

Ellen Scheffer (www.ellenscheffer.nl) is beeldend kunstenaar en spiritueel coach; zij geeft individuele consulten, lezingen, workshops en een jaartraining ‘Werken met het zielsplan’. Daarnaast is zij auteur van boeken als “Vederlicht. Leven en werken met spirituele gidsen”, “Zelfdoding in het Licht van de Ziel” en “Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan”
Literatuuropgave: Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan. Ellen Scheffer

10u55-11u35   Sensitieve kinderen als medicijn voor het onderwijs. Een interactieve lezing van Berna Smit, werkzaam in het basisonderwijs en als Sensi Therapeut (2)

“Ik ben Berna Smit en werk al 33 jaar in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht, daarna als Intern Begeleider en tenslotte als specialist op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Op dit moment begeleid ik nog met veel plezier twee plusklassen voor hoogbegaafde kinderen en geef ik sociale vaardigheid- en faalangstreductietrainingen.
Ik kom regelmatig kinderen tegen die niet lekker in hun vel zitten en daardoor hun draai niet kunnen vinden. Ze hebben leer- of gedragsproblemen. Het blijkt vaak om erg gevoelige kinderen te gaan. Deze Sensitieve kinderen zijn sneller dan andere kinderen overprikkeld door alle indrukken die zij opdoen en kunnen daardoor vaak niet laten zien waartoe ze wezenlijk in staat zijn. Sensitieve kinderen hebben het dan ook vaak moeilijk in het onderwijs.

Mijn onderzoek op een basisschool laat zien, dat Sensitieve kinderen significant meer zorg nodig hebben dan de groep niet (of minder) hooggevoelige kinderen. Men denkt dat het aan de kinderen ligt, dat ze die zorg nodig hebben….
En vaak wil men dat deze kinderen worden onderzocht op AD(H)D, of op een (aan autisme verwante) stoornis.
Maar ik draai het liever om: welk medicijn, is de boodschap van deze kinderen, heeft ons onderwijssysteem, de leerkracht en de ouder nodig? En als het om hulp aan de kinderen gaat: wat helpt hen beter? Ritalin of een paar sessies bij een (Sensi) therapeut?”

Berna Smit (www.bernagiehelmond.nl) heeft naast haar werk in het basisonderwijs ook een praktijk als Sensi Therapeut en biedt met haar Regenboogclubs (hoog)sensitieve kinderen tevens een gezellige, leerzame en ontspannen vrijetijdsbesteding aan.
Daarnaast organiseert en begeleidt zij MIR-Methode Kringen voor volwassenen.
Literatuuropgave: “Onderzoek naar de samenhang tussen (hoog)gevoeligheid en de behoeft aan zorg bij basisschoolkinderen. Door Berna Smit” en “Waarom ben ik in Vredesnaam op aarde. Door Mireille Mettes”

11u50-12u30   Het ‘Centrum voor Sensitieve kinderen en hun ouders’ van Pallasia door Rinus Roland, transformatiecoach (3)

Aan bod komen de achtergrond en de betekenis van het Centrum voor kinderen, ouders, therapeuten en andere verzorgers en begeleiders van kinderen én de stand van zaken bij de verwezenlijking van het centrum.
Een levendig, inspirerend, kort en krachtig verslag van Rinus Roland, de initiatiefnemer en organisator van het symposium en van Pallasia.
Enkele van de onderwerpen waarop ingegaan wordt:

 • De maatschappelijke betekenis van Sensitieve kinderen
 • De holistische opzet van het centrum
 • Time-in, Groepsaccommodatie en Trainingscentrum
 • Kenniscentrum. Kennis vermenigvuldigen door Kennis delen
 • Het Grondproject (paardenfluisteraars, kinderboerderij, speelvoorzieningen)
 • Verbindend communiceren en communiceren met “boven” als rode draad
 • Samenwerken
 • Creatief financieren
 • Stand van zaken

Rinus Roland is al 30 jaar een succesvol ondernemer, organisator van beurzen, symposia en lezingen, vader van twee volwassen, Sensitieve kinderen die nog steeds bezig zijn hun weg in het leven te vinden én uitgever van esoterische boeken die betrekking hebben op de ziel. Daarnaast is hij oprichter van Pallasia (www.pallasia.nl) en Transformatiecoach en biedt hij een deel van zijn middenin het bos en de heide gelegen woning aan als Time-in verblijf (Staat eind september op de site. 06-45508810)

10u00-11u00   Contactgericht spelen en leren met kinderen met ASS. Een Houvast en interactieve lezing door Anneke Groot, auteur en oprichtster van Stichting Horison (4)

Kinderen met autisme stellen hoge eisen aan contact en laten daarmee precies zien wat ze van ons nodig hebben. Contact maken vraagt een goede afstemming en goede aandacht. Maar hoe kun je afstemmen op kinderen met autisme als ze zo weinig houvast ervaren?
Vanuit begrip van de belevingswereld van het kind kun je tot betere afstemming komen en vanuit begrip van je eigen reacties kun je de kwaliteit van je aandacht passender maken. Daardoor vinden de kinderen een Houvast, worden ze meer open en kunnen ze gemakkelijker en met meer plezier groeien en zich ontwikkelen tot wie ze zijn.

In haar lezing geeft Anneke een inkijkje in de unieke belevingswereld van kinderen met een andere prikkelverwerking, waaronder autisme. Ze gaat in op de door haar ontwikkelde en in haar boeken beschreven methode Houvast en Contactgericht Ondersteunen.
Ze laat zien hoe je het contact kunt versterken door aan te sluiten op de prikkelverwerking en een aantal simpele en effectieve technieken in te zetten.
Daarnaast toont ze ons hoe wijzelf onze eigen gevoelens als stress, onzekerheid en machteloosheid om kunnen zetten in kracht en vertrouwen.
Haar praktijkvoorbeelden werken extra verduidelijkend en vormen een bron van inspiratie…

“Passende aandacht is een beter medicijn dan Ritalin en ons onderwijssysteem en onze opvoedingsideeën staan helaas vaak haaks op wat deze kinderen nodig hebben…”

Anneke Groot (www.horison.nl), moeder van een zoon met autisme en ruim 15 jaar gewaardeerd deskundige op het gebied van contact en autisme. Ze schreef verschillende boeken over de door haar ontwikkelde methode Houvast en Contactgericht Ondersteunen, richtte Stichting Horison mede op en geeft cursussen en lezingen over haar werk en haar methode. Ook begeleidt ze ouders en professionals in de toepassing van deze methoden.
Literatuur: “Houvast; Contactgericht spelen en leren met kinderen met ASS” en ‘Contactgericht Ondersteunen”. Beiden geschreven door Anneke Groot

10u00-11u00   De stem van het kind. Een weg van hart tot hart. Een interactieve lezing van gezins- en kindercoach Indra Tulling-Weeda (5)

“Wanneer je kind niet lekker in zijn of haar vel zit en zelfs gedragsproblemen vertoont, dan word je uitgenodigd de wijsheid in jou als ouder boven te laten komen.
Dit is een uitdaging! We zijn zo gewend te reageren vanuit oude patronen die de verbinding verstoren. Hoe kan het anders?

Is Ritalin, een ander medicijn of gedragstherapie dan het antwoord? En als je dat niet (meer) wilt voor je kind en diep van binnen wéét dat het anders kan maar niet weet hoe?
En je je afvraagt wát het kind nu eigenlijk van je vraagt?

In de workshop nodig ik je uit de antwoorden te ontdekken waarmee je je blikveld kunt rekken.
Waar ligt je verlangen voor het kind met als basis je gevoel? Hoe verleg je de aandacht naar ‘verbinding als doel’. Met een anker van diep vertrouwen en ‘de liefde voor het kind’ creëer je een compleet nieuw zicht. Een zicht dat op verbinding van hart tot hart is gericht. Vanuit ‘het verlangen’ zou je zomaar ineens kunnen zien wat het kind vraagt misschien.
Ik neem je met passie en plezier heel graag mee in de wereld van het kind waar je ook jezelf terug vindt. Daar waar oplossingen vanuit het hart in nieuw licht verschijnen en nieuwe inzichten en ervaringen Ritalin stap voor stap naar de achtergrond doen verdwijnen…

 • Ik neem je mee in een kort verhaal van universeel verlangen van het kind (visualisatie)
 • Ik vertel je de boodschap ‘van het kind van deze tijd’. De weg van hart tot hart
 • Aan de hand van voorbeelden gaan we ontdekken hoe je de blinde vlek herkent waar oplossingen vanuit moeiteloosheid ontspringen
 • En we doen een Voel- en verbindoefening

Ik bied je universele sleutels aan om oplossingen voor gedragsproblemen vanuit de kern van verbinding te gaan ervaren. Deze sleutels openen de weg naar constructieve oplossingen die een bijdrage leveren aan de evolutie van de mens ‘in verbinding’ met zijn hart en potentiële mogelijkheden.

Indra Tulling-Weeda, onderwijsvernieuwer, gezins- en kindercoach, docent bewegingsonderwijs en inspirator, helpt nieuwe draagvlakken creëren in onderwijs en opvoeding (www.liefmetlef.nl).
Dat doet zij elke dag vanuit haar vakmanschap, met passie en plezier, met tranen en een lach, in kwetsbaarheid en kracht, in chaos en perfectie. Creatief en sensitief.
Literatuuropgave: www.dreamchild.nl

10u00-11u00   De klokkenluidersfunctie van kinderen met een “label”, als spiegel van onszelf en onze samenleving. Een interactieve lezing van Ingrid Verkuil en Gio Vogelaar (6)

Ingrid Verkuil (moeder, 20 jaar ervaring met kinderen in het regulier en speciaal onderwijs en met een eigen praktijk) vertelt hoe haar “thuiszittende” zoon met verschillende “labels”, haar spiegel werd.
“Mijn eigen zoon waar meerdere labels opgeplakt kunnen worden, laat mij steeds een spiegel zien. Het gaat om vertrouwen, verbinding en je kind totaal accepteren in wie hij of zij is. Om dit te kunnen moeten ouders ook vaak aan de slag met zichzelf. Zelfacceptatie en kindacceptatie zijn twee zijden van dezelfde medaille. Een uitdagend proces…”

Gio Vogelaar (al 35 jaar werkend met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen) vertelt hoe de kinderen waarmee hij al sinds 1981 vanuit verschillende posities werkt, hem bewust maakten van zijn eigen onbewuste patronen waardoor hij uiteindelijk heeft geleerd om te coachen vanuit volledige dienstbaarheid, waarbij verantwoordelijkheid nemen en zoeken naar oplossingen door de cliënten zelf wordt geïnitieerd.

Langs verschillende wegen komen zij tot dezelfde conclusie: “Kinderen met ADHD, Autisme, Dyslexie en zo voorts hebben geen stoornis, maar tonen ons een andere manier van leren, van denken en van in het leven staan. Er is niets “stuk” bij deze kinderen, dus medicatie is schadelijk. Ieder kind dat wordt geboren is volmaakt zoals het is en daar mag je ethisch gezien nooit aan sleutelen met medicijnen!”

Ingrid Verkuil heeft ruim 20 jaar ervaring met kinderen in het regulier en speciaal onderwijs, met labels als dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D en andere autisme spectrum stoornissen. Zij begeleidt daar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, individueel of in groepjes.
Behalve de opleiding tot Remedial Teacher en de opleiding tot Dyslexie Specialist, heeft zij daartoe de universitaire studie Pedagogiek gevolgd.
10 jaar geleden heeft zij op haar school een Plusklas voor (hoog)begaafden kinderen opgestart die zij jaren heeft gedraaid.
Al haar ervaring, kennis en passie heeft zij tevens vorm gegeven in haar eigen praktijk Gaaf Kind (www.gaafkind.nl)
Literatuuropgave: “Hoe houd je van een kind” door Janusz Korczak

Gio Vogelaar werkt al 35 jaar als gymnastiekdocent, als recreatiesportbegeleider, als pedagogisch medewerker en schoolmaatschappelijk werker, als organisator van jeugdkampen, toernooien en allerlei verenigingsactiviteiten met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.
Ook heeft hij een aantal Avatar® ervaringsgerichte bewustzijnstrainingen gevolgd. Sinds hij in 1999 op een internaat begon te werken, hebben kinderen hem wakker geschud door hem een spiegel voor te houden. Zo heeft Gio ontdekt, dat het belangrijkste wat een kind zou moeten leren is: “Houden van zichzelf”, iets dat ons al generaties lang niet is geleerd. Het groeiende aantal kinderen met diagnoses, die vaak ook nog in het onderwijs tussen de wal en het schip belanden, zijn voor hem de klokkenluiders, die onze samenleving een spiegel voorhouden!
Al zijn ervaring stelt hij beschikbaar via zijn praktijk Jeugdzorgvuldig (www.jeugdzorgvuldig.nl)
Literatuuropgave: “Lastige kinderen, heb jij even geluk” van Berthold Gunster (de man van het “Omdenken”) en “Het einde van de opvoeding” van Jan Geurtz.

11u30-12u30   “Ik zie, ik zie…”. Een workshop van Dieuwke Reitsma (kindercoach voor beelddenkers) en Jildou Mulder (trainingsactrice) die je laat voelen wat leerproblemen met een kind doen (7)

‘Ik zie, ik zie…’ laat zien welke mechanismen ontstaan doordat een kind leermoeilijkheden of -problemen heeft.
Kinderen met leerproblemen ervaren dagelijks gevoelens als angst, frustratie en stress! Allemaal proberen ze met die gevoelens om te gaan hetgeen vaak tot gedragsproblemen leidt die dikwijls verkeerd geïnterpreteerd en opgepakt worden, wat leidt tot escalatie, al helemáál bij Sensitieve kinderen.

Tijdens de workshop “Ik zie, ik zie…” biedt trainingsactrice Jildou Mulder een aantal oefeningen aan. Door deze oefeningen ga je het leerproces zien door de ogen van een kind met leerproblemen en ervaar je als deelnemer aan den lijve hoe het is om in de situatie van een moeilijk lerend kind te zitten.
De herkenning die daaruit voortvloeit, is de eerste stap richting erkenning. Vanuit erkenning volgt het vinden van oplossingen voor deze kinderen, beginnend bij de oorzaak van hun problemen.
Want vanuit begrip kan beter gezocht worden naar een oplossing die past bij het kind….

Dieuwke Reitsma gaat in op de achtergrond van de oefeningen, op de gevoelens die de oefeningen met zich meebrengen en op mogelijke oplossingen.
En die oplossingen liggen meestal niet op het vlak van de medicalisering en therapeutisering van het gedrag van kinderen….

Na de workshop kijk je als leerkracht, als ouder of als begeleider/verzorger met andere ogen naar kinderen die ‘anders leren’. Met nieuwe ideeën en concrete oplossingen kun je weer vol goede moed aan de slag.

Dieuwke Reitsma is opgeleid als industrieel ontwerper. Eerst was zij werkzaam in de culturele sector als projectvormgever en –organisator waarna zij de overstap maakte naar het onderwijs als Docent beeldende kunst en vormgeving. Daar én tijdens haar ouderschap ontstond haar interesse voor kinderen met leerproblemen en verdiepte zij haar kennis met cursussen en opleidingen.
In 2012 startte zij haar praktijk Binnenbeeld (www.binnenbeeld.nl) met als doel kinderen met dyslexie en andere beelddenkers te ondersteunen in hun leerproces.
Daarnaast informeert zij ouders en leerkrachten over de voor- en nadelen van het beelddenken.
Literatuuropgave: Ik leer anders werkboek-Agnes Oosterveen-Hes

11u30-12u30   Coaching met paarden voor Sensitieve kinderen. Een interactieve lezing van Paardencoach Joni Osinga (8)

“Sensitieve kinderen hebben vaak moeite met de verwerking van prikkels en geven er ook meestal een andere betekenis aan. Tevens is voor hen het stellen van grenzen dikwijls moeilijker. Voor je het weet zit er iemand in je ‘ruimte’!
Al met al een overweldigende situatie waar veel Sensitieve kinderen op reageren door problematisch gedrag te ontwikkelen. En dan wordt er al snel gegrepen naar Ritalin of andere vormen van medicatie of naar gedragstherapie.
Gelukkig zijn er ook andere manieren waarmee je als sensitief kind kunt leren duidelijk te maken dat je overprikkeld bent en dat er over je grenzen gegaan wordt, zónder daarbij jezelf te verliezen en zonder de ander voor het hoofd te stoten. Het werken met paarden is zo’n manier…

Paarden zijn per definitie sensitief en reageren sterk op non-verbale signalen. Hierdoor is het gemakkelijk met paarden te oefenen. Door opdrachten van de paardencoach aan het kind, zal het paard als sensibel wezen reageren op het gedrag van het kind.
De reacties van het paard (de spiegeling van het gedrag van het kind) worden door een goed opgeleide en ervaren coach vertaald op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methode, de neurosemantiek, zodat er geen invulling van de kant van de coach plaats vindt.
Het werken met paarden laat het kind zo zien hoe je grenzen aan kunt voelen en aan kunt geven én hoe je kunt communiceren met anderen zonder hierbij overprikkeld te raken. Tevens help het paard het kind te ontdekken hoe het haar kracht van hoogsensitiviteit kan gebruiken.
Met het aangereikte leer/ervaringsmoment gaat het kind zelf verder aan de slag.

In de interactieve lezing ga ik dieper op de relatie paard-kind in en licht ik een en ander toe door middel van een foto-presentatie, praktijkvoorbeelden en wat oefeningen waarbij de krachtige werking van het paard voor Sensitieve kinderen goed voel- en zichtbaar wordt.”

Joni Osinga’s passie ligt bij kinderen en het gezin. Vanuit haar ervaring in het speciaal onderwijs waar zij werkte met kinderen met gedragsproblematiek, is zij gaan zoeken naar mogelijkheden om hen op een andere manier te kunnen helpen dan dat zij op school kon. Haar doel was een eigen praktijk op te bouwen waar zij hoogwaardige ondersteuning zou kunnen geven aan onder andere deze doelgroep, zonder te veel gehinderd te worden door regelgeving.

Zij volgde een opleiding Middle management en een opleiding Kindercoaching waarbij zij gaandeweg ontdekte dat een zeer succesvolle werkwijze om kinderen en gezinnen te helpen met hun problemen, uitstekend gecombineerd kon worden met haar andere passie: paarden.
Aansluitend heeft zij dan ook de opleiding Paardencoach gevolgd. Hieruit voortvloeiend is Copaki ontstaan (www.copaki.nl). Inmiddels richt Copaki zich tevens op de zakelijke markt.
Haar werk als coach met paarden heeft haar laten zien dat kinderen inzicht nodig hebben in eigen handelen in plaats van Ritalin.

11u30-12u30   Stralend de wereld in. Hoe zwangerschap en geboorte je leven beïnvloeden. Een interactieve lezing door José van Eldik van Instituut Mirre (9)

De gebeurtenissen in de periode vanaf de conceptie tot een paar uur na onze geboorte kunnen grote invloed hebben op ons verdere leven. Meestal hebben wij geen bewuste herinneringen aan deze tijd. Daarom kunnen we ons moeilijk voorstellen dat – soms schijnbaar onoplosbare – problemen in het hier en nu, hun oorsprong kunnen hebben in de eerste negen maanden van onze bestaansgeschiedenis.

In de baarmoeder en tijdens de geboorte wordt de basis gelegd voor ons verdere leven. Je kan in deze fase allerlei emoties oppikken van beide ouders of uit de omgeving en deze emoties opslaan in je lichaam. Deze gevoelens van bijvoorbeeld onzekerheid, boosheid of verwarring kunnen in een volgende levensfase onverwacht een te bepalende rol gaan spelen.
Daarnaast is de geboorte één van de meest bijzondere, maar ook stressvolle gebeurtenis die we in het leven doormaken. De ervaringen die we tijdens het gehele geboorteproces opdoen, kunnen een onvoorstelbaar grote invloed op ons latere leven hebben. Hoe we omgaan met stress, met allerlei prikkels, met emoties, met pijn, met tijdsdruk: het wordt vaak beïnvloed door onze allereerste ervaringen.

Instituut Mirre heeft unieke methodes ontwikkeld om het geboorteproces opnieuw te beleven en te verwerken. Je krijgt nieuwe inzichten, er vindt verwerking plaats, bindingen worden versterkt of hersteld. Gedragsproblemen kunnen verminderen en verholpen worden en zowel fysieke als emotionele klachten kunnen verdwijnen. .
De methode is voor iedereen bruikbaar en zeker ook voor Sensitieve kinderen die problemen ervaren met hun concentratie, hun doorzettingsvermogen en last hebben van faalangst. Hun behoefte aan eventuele medicatie wordt minder of verdwijnt zelfs..….!

Tijdens de interactieve lezing geven we meer informatie over de impact van zwangerschap en geboorte op je leven. En gaan we in op de methode en op de achtergronden van waaruit de methode ontstaan is en voor wie de methode het beste werkt.

José van Eldik is al meer dan tien jaar verbonden met Instituut Mirre (www.mirre.nl) en is gespecialiseerd in het geboortewerk. Ze helpt onder andere ouders en kinderen om zich bewust te worden van de invloeden van zwangerschap en geboorte en helpt hen op een respectvolle, doortastende manier om dichter bij zichzelf te komen.
Literatuuropgave: Stralend de wereld in. Hoe zwangerschap en geboorte je leven beïnvloeden. Door Kitty Haccou (directeur en oprichtster van Instituut Mirre)

11u30-12u30   HeppieMom-HeppieChild. Een interactieve workshop van Maureen Rondeel (afkomstig uit het onderwijs) en Meta Dame (psychosociaal therapeut) voor verbinding met onszelf en ons sensitief kind (10)

“Als je als moeder “heppie” bent, is het kind het meestal ook. Het is daarom des te belangrijker dat we als ouder in de ontwikkeling van ons kind zo vroeg mogelijk de signalen van hoogsensitiviteit herkennen, erkennen en ermee leren om te gaan. Maar het is bijna onvermijdelijk dat we ondanks al onze goede bedoelingen bij de begeleiding van een sensitief kind toch in een of andere valkuil stappen of zo maar eens er helemaal naast kunnen zitten.

Ervaar je, bij voorbeeld, je kind vaak als erg druk, als onbegrepen boos, of is er soms geen land mee te bezeilen? Kijkt het altijd eerst de kat uit de boom die maar niet lijkt te willen komen? Heb je het gevoel dat je je kind niet begrijpt en, omgekeerd, dat het zich niet begrepen voelt?

Als kinderen speciaal of probleemgedrag vertonen, wordt dit vaak gezocht bij het kind. Het krijgt testjes, een diagnose, pilletjes…
Maar in veel gevallen is het goed ook eens te kijken hoe we zelf in elkaar zitten. Want vooral Sensitieve kinderen pikken enorm veel op wat niet van hen is (stress, emoties, pijn) en reageren omdat ze die “input” niet kunnen verwerken, daarop met speciaal of probleemgedrag.

Op de achtergronden van deze veelal verrassende ontmoeting met onszelf en ons kind (“Het kind als spiegel van onszelf”) gaan we uitgebreid in, waarna we ervaringen gaan uitwisselen in kleine groepjes of in tweetallen.
We sluiten af met een praktische grondingsoefening onder begeleiding van klankschalen.

We gaan diep de materie in, maar tegelijkertijd zijn humor, plezier en een stukje gezelligheid heel belangrijk. Tenslotte gaat het om Heppie Moms !!!”

Maureen Rondeel (www.yogajufarnhem.nl) komt uit het onderwijs en heeft daar veel met kinderen met specifieke problemen (veelal sensitief) gewerkt; de laatste tijd is ze zich meer gaan toeleggen op andere manieren van het werken met kinderen, zoals yoga voor kinderen, NLP voor kinderen, coaching voor nieuwetijdskinderen etc.
Meta Dame (www.kat-a-chi.nl / www.centrumvoorkat.nl) is psychosociaal therapeut (Polyenergetisch) en gespecialiseerd in het werken met Sensitieve kinderen en hun ouders
Literatuuropgave: “Het Sensitieve Kind” van Elaine Aron en “Het Fluisterkind” van Janita Venema

11u30-12u30   Je kind begrijpen en helpen met behulp van een opstelling. Een workshop door Kirsten van Berchum, holistisch kinder- en oudertherapeut (11)

“Sensitieve kinderen laten vaak emoties en gedragingen zien die moeilijk te begrijpen en hanteren zijn voor ouders en leerkrachten. Oplossingen op de ‘bovenlaag’ (opvoedadviezen, gedragstraining, medicatie etc.) werken vaak onvoldoende. Er zijn echter mooie methoden voorhanden om op de ‘onderlaag’ te onderzoeken wat er nou werkelijk aan de hand is en wat het kind nodig heeft.

Eén van deze methoden is het werken met opstellingen waarbij, met behulp van matjes of vellen papier, zichtbaar en voelbaar wordt wat er precies speelt bij het kind, thuis en/of op school.
Door op de matjes of papieren vellen te gaan staan, kun je je als ouder intuïtief verbinden met de mensen, plekken, situaties, problemen etc. waar deze matjes/vellen voor staan.
Op die manier kun je helderheid krijgen over wat er op een diepere (onbewuste) laag aan de hand is met je kind – of tussen jou en je kind – en wat het nodig heeft. Vaak dienen de antwoorden en oplossingen zich als vanzelf aan.

Net als bij familieopstellingen zorgt ook deze manier van opstellen voor positieve verschuivingen op de ‘onderlaag’, met veelal zichtbare (gedrags)veranderingen op de ‘bovenlaag’ tot gevolg!

Na een korte introductie vraag ik een ouder uit de zaal om een vraag of dilemma over zijn of haar kind in te brengen en mee te werken aan een demonstratie-opstelling. Dat kan een vraag zijn over medicijngebruik, of over wat de juiste hulp/behandeling voor dit kind is, of waardoor het kind vastloopt op school. Maar andere vragen zijn natuurlijk óók welkom…”

Kirsten van Berchum (www.praktijk-kindertijd.nl), holistisch kinder- en oudertherapeut, onderzoekt emotionele en gedragsproblemen van kinderen door een klacht of probleem bij de kern aan te pakken en gaat daarmee verder dan ‘symptoombestrijding’. Het is voor haar een uitdaging om samen met kind en ouder(s) op zoek te gaan naar de achterliggende boodschap van het ‘lastige’ gedrag van het kind. Mede door haar eigen hooggevoeligheid heeft zij snel aansluiting met (gevoelige) kinderen en kan zij ouders goed adviseren.

12u30-13u30   Lunch

13u30-14u30   Borderliner: een vastgelopen HSP-er? Een interactieve lezing door Hester Nicolaij. Orthopedagoog, boedhist, magnetiseur en meditatie & mindfulness trainer (12)

“Wanneer Sensitieve kinderen teveel informatieprikkels ontvangen of de informatie te bedreigend is, dan gaan ze stress ervaren. Is de kwaliteit van de hechting aan de moeder niet voldoende, dan ontbeert het kind voldoende steun van de kant van de moeder en kan het kind de stress niet goed aan. Daardoor is er een grotere kans op het ontwikkelen van borderline. Borderline is in wezen dus een hechtingsvraagstuk.

In mijn interactie lezing ga ik in op vragen als:

 • Hoe beleeft een borderline kind de wereld?
 • Is Borderline hetzelfde als HSP oftewel hooggevoeligheid ?
 • Hoe uit de ontwikkeling van Borderlinegedrag zich bij Sensitieve kinderen?
 • Hoe gaan de reguliere zorg ( bij voorbeeld de GGZ) en de alternatieve/spirituele zorg met borderline om en kunnen beiden van elkaar leren?
 • Wat is een “gezonde” begeleiding voor borderlinekinderen die vastlopen

Mijn wens is dat wetenschappelijke therapeuten (orthopedagogen, psychologen e.d.) meer de alternatieve c.q. spirituele of fijnstoffelijke kant van het leven durven onderzoeken en een plaats geven in hun begeleiding of op zijn minst open staan voor uitwisseling…
Dit zou niet alleen veel (vastgelopen) HSP-ers, borderliners en andere GGZ-clienten ten goede komen, maar ook de reguliere zorg zelf.
Op het snijvlak zitten tussen alternatief en regulier, dat is ook de plaats waar ik zelf voor heb gekozen en van waaruit ik mijn praktijk uitoefen.”

Hester Nicolaij (www.hesternicolaij.nl) is Orthopedagoog en verdiept zich al sinds haar jeugd in het Boeddhisme. Zij is tevens meditatie & mindfullnes trainer. Deze Oosterse invloeden zijn terug te vinden in de naamgeving van het centrum (Amitabha), de vormgeving van de website en in haar manier van werken en leven.
Daarnaast is zij erkend Trance Healer en Medium Therapeut (SNU) wat onder meer inhoudt dat zij tijdens een behandeling of consult contact kan maken met de spirituele c.q. fijnstoffelijke, geestelijke wereld.
Tot eind 2014 was zij lid van de beroepsvereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Omdat deze vereniging voor haar momenteel te weinig toegevoegde waarde biedt, heeft zij haar lidmaatschap vooralsnog beeindigd. Sinds 2012 is ze lid van de Spirituele Nationale Unie.

13u30-14u30   De noodzaak van auraschoonmaak bij Sensitieve kinderen. Een lezing en workshop door Peter den Haring, onder andere redacteur van de internetperiodiek TIJDGEEST MAGAZINE (13)

“Sensitieve kinderen hebben meestal moeite met grenzen stellen en bewaken. Door dat lastige en energievretende proces kunnen ze overprikkeld raken en daarmee oververmoeid van alle inspanning om een beetje zichzelf te blijven. Het loslaten of ‘lozen’ van een teveel aan energie of informatie is even vaak een probleem.
Als reactie hierop ontwikkelen Sensitieve kinderen verschillende zelfbeschermingsmechanismen, allerlei vormen van autisme en ADHD bijvoorbeeld. Soms krijgt men huidklachten omdat de huid de laatste energetische barrière is tussen jou en de ander. Het is een precair waarschuwingssysteem, als je directe buitenkant ook al niet goed meer als aurabescherming functioneert. Soms creëert men overwicht als een voelbare buffer naar de spanningsvolle wereld.
Een auravervuiling kan tot vervelende gevoelens en gedragsproblemen leiden waarvoor de regulier-medische wereld nauwelijks een andere oplossing weet dan Ritalin of andere medicijnen en ‘gewone’ gedragstherapieën.

In mijn lezing/workshop ga ik nader in op het belang van een auraschoonmaak juist voor Sensitieve kinderen en laat ik zien en ervaren hoe je deze kinderen met simpele technieken kunt helpen op vrij gemakkelijke wijze hun aura schoon te maken en te houden. Er is een bredere techniek beschikbaar maar kleine kunstjes (bijvoorbeeld het neerlaten van een ‘zwart’ scherm of een visualisatie van een huisje met grendels en sloten) kunnen voor kinderen al een fantastisch hulpmiddel zijn.
Deze en andere oefeningen staan ook op mijn CD Auraschoonmaak (na de workshop verkrijgbaar).”

Peter den Haring (www.peterdenharing.nl) is vader van vier kinderen, astroloog, auralezer, hypnotherapeut, Familie Opsteller, coach en schrijver van acht boeken. Hij is 70 jaar en tevens redacteur van de tweewekelijkse gratis internetperiodiek TIJDGEEST MAGAZINE (oplage bijna 15.000). Daarnaast verzorgt hij workshops en lezingen over tal van onderwerpen op een geheel eigen, niet zelden spraakmakende wijze.
Literatuuropgave: “De Keizer Die Flauw Viel. 14 verhalen uit de reïncarnatietherapie (1995)” en “Gerard Zoekt Het Hogerop (2016)”

13u30-14u30   Ritalin vrije kinderen met behulp van de homeopathie. Een interactieve lezing door Nathalie van der Stelt, kinderhomeopaat en telepathisch werker (14)

Als ouders sta je vaak met je handen in het haar als je van school uit over je kind te horen krijgt, dat het misschien maar beter “aan de Ritalin” kan. Je gevoel zegt je dat je je kind dit middel niet wilt geven, maar aan de andere kant wil je ook dat je kind goed kan meekomen in de klas.
Wat moet je dan? Hoe kun je je kind helpen zonder (teveel) medicijnen die vaak nare bijwerkingen geven waarbij Ritalin zeker geen vanzelfsprekende keuze is…
Homeopathie is naar mijn ervaring juist voor deze zo gevoelige kinderen een gouden methode, welke juist gekozen en gedoseerd wonderen kan verrichten.

Ik wil u tijdens deze interactieve lezing waarbij ik praktijkvoorbeelden geef en u uitnodig tot vragen stellen, wegwijs maken in deze bijzondere geneeswijze en met u tot inzicht komen over de homeopathie als mogelijkheid voor uw kind.
Zo help ik u als ouder  bij het maken van uw keuze welke methode en middel het beste aansluit bij uw denkwijze en belevingswereld en bij de wereld van uw kind.

Nathalie van der Stelt (www.kinderhomeopathie.nl) is klassiek homeopaat en heeft haar eigen kinderpraktijk.
Tevens werkt ze op telepathische wijze met kinderen waarbij zij zich met behulp van een foto op het kind afstemt. Dit is een hele goede methode, de Luisterkind-methode, om inzicht te krijgen in het gedrag van kinderen en dit te benoemen naar ouders toe (www.mediamiek-kinderwerker.nl)
Literatuur: Ritalin free Kids van Judith en Robert Ullman

13u30-14u30   Werken met de kinderziel. Een workshop met Elias, medium-genezer (15)

Kinderen zijn zeer open en instaat om nieuwe waarden en inzichten snel op te nemen. Bovendien hebben zij een enorme behoefte aan waarheid in een wereld als de onze en zijn werkelijk bereid om met hun ziel in contact te komen.
Een volwassene kan nooit effectief met kinderen omgaan als hijzelf ook niet in contact met zijn ziel staat…

Voor trainers, leraren en (kinder)therapeuten en alle andere begeleiders/verzorgers van kinderen bied ik enkele ademoefeningen aan die toelaten om snel met de eigen gevoelens, met onze ziel in contact te komen.
Want ademen is leven. Ademen betekent niet enkel dat we de lucht nodig hebben voor de zuurstof in het lichaam. Door anders te ademen komen we in ons gevoel. Als we bewust ademen dan voelen we ook ons lichaam. Dat is vooral belangrijk in stress-situaties. Door diep te ademen confronteren we ons met de werkelijkheid, we accepteren wat is en staan sterker in de situaties die zich voordoen. Zo komt ook de ziel verder.

Wanneer we vanuit ons eigen gevoel de kinderen benaderen, dus vanuit onze ziel, dan zijn we in staat om ze de juiste informatie door te geven die ze nodig hebben als ze onrustig zijn, zich niet kunnen concentreren of als ze zich vervelen.
Kinderen die vanuit hun gevoel leven worden nog vaak ‘beloond’ met Ritalin of een andere vorm van medicatie of met een etiketterende gedragstherapie, terwijl het leven vanuit het gevoel hun juist de kans biedt om te leven wie en wat ze zijn.
Doen we dezelfde ademhalingsoefeningen met de kinderen dan nemen deze onze informatie snel op waardoor ze rustiger en geconcentreerder worden en de wereld weer als boeiend kunnen ervaren.

De workshop “Werken met de kinderziel’ biedt een handvat voor de begeleiders en therapeuten die graag aanvullend getraind worden om op deze manier effectiever met de kinderen te kunnen omgaan.

Ik ben Elias (www.elias-medium.info). Als medium voor het Christus Healing- en Transformatielicht maakt Jezus gebruik van mijn kanaal. Als ik in het energieveld van iemand werk, beweegt hij mijn handen waaruit dan zijn licht en energie stroomt. Daarbij krijg ik preciese informatie over de problemen, het potentieel en de onafgewerkte karmische processen van volwassenen of kinderen en aanwijzingen hoe de healingsessie het beste kan verlopen. Door mijn werk ondersteun ik de veranderingen die iemand vanuit zichzelf wenst te maken om in beweging te komen.
Verder geef ik seminars over cel- en lichaamsverjonging, de genezingsmethoden van Jezus voor de Nieuwe Tijd.

13u30-14u30   De Eigen Kleur van het Sensitieve kind. Een training van Ineke van Staalduinen voor therapeuten om Sensitieve kinderen te helpen hun weerbaarheid te herstellen (16)

“Als je er mag zijn van jezelf, ondersteund door anderen, heb je een last minder als gevoelig kind.
Maar kinderen die heel gevoelig zijn, nemen helaas vaak oordelen van anderen in zich op die hen de boodschap geven dat ze níet zichzelf mogen zijn. Deze oordelen veroorzaken pijn en de kinderen verliezen het vertrouwen in zichzelf, in hun Eigen kleur.
Als de kinderen echter onafhankelijk van anderen vertrouwen kunnen hebben in zichzelf, dan ervaren ze zichzelf juist wél in hun kracht en eigen kleur.
De Eigen Kleur manier van werken haakt hier op in.

In de workshop krijg je een idee welke richting er met de kinderen in een begeleidingstraject kan worden ingeslagen, doordat je in een eigen vervelende ervaring gaat kijken hoe de door mij aangereikte aanpak bij jou werkt.

Uit eigen ervaring ga je proeven wat de invloed op jou kan zijn van incidenten. Die incidenten waarin anderen niet leuke dingen over jou zeiden. In de workshop gaan we meemaken hoe je de woorden van een ander kunt loslaten.  En dat je dan in staat bent wat er dan vrijkomt aan gevoel, er gewoon te laten zijn.
Als de invloed van de ander op die manier verdwijnt, dan komt bij je het vertrouwen in je eigen manier van zijn vrij: je hebt je eigen kleur weer terug…..”

Ineke van Staalduinen heeft vanaf 1996 een praktijk (www.optizorg.com) waarin zij volwassenen, jongeren en kinderen begeleidt. Voor de jongeren en kinderen volgde zij daartoe de opleiding jeugd-, kind- en gezinsbegeleiding. In deze begeleiding maakt zij tevens gebruik van dezelfde technieken als bij volwassenen, aangevuld met NLsPel, de helende reis en theatersport.
Daarnaast heeft zij via de “Son- Rise” methode leren spelen en omgaan met kinderen met “autisme”.

15u00-16u00   Nooit meer stress. Gelukkig leven zonder Ritalin-een integrale aanpak. Een workshop van gezondheids- en mentalcoach Onno Nieveen (17)

“Het brein van Sensitieve kinderen reageert vaak heftig op alledaagse stressfactoren als school, elektrosmog, epigenetica, vaccinatie, medicijnen, ouders en onderwijzers.
Als ervaringsouder van twee Sensitieve dochters, als therapeut en als onderzoeker (sinds 1999) heb ik inmiddels een goed beeld wat je als ouder Sensitieve kinderen kunt aanreiken om in de huidige dynamische tijd een gelukkig leven te leiden.

In mijn workshop gaan we in op vragen als “waarom het kinder- en tienerbrein zo heftig reageert op stress”, “wat de relatie tussen gezondheid en gedrag is” en “hoe dagelijkse stress flink te verminderen”.
Bovendien geef ik informatie over een bijzondere, in Nederland nog onbekende methode om veel gemakkelijker met hoogsensitiviteit en stress om te gaan: PPD resonantie (homeopathie 3.0).
PPD resonantie is een nieuwe vorm van homeopathie, ontstaan in stressvolle Afrikaanse vluchtelingenkampen waarmee de laatste jaren reeds meer dan 200.000 volwassenen en kinderen succesvol behandeld zijn.”

Onno Nieveen coacht en ondersteunt met zijn praktijk EON vooral mensen die niet goed in hun vel zitten, die op het werk of op school voortdurend achter de feiten aanlopen, eigenlijk allemaal mensen waarbij stress hun (geestelijke) gezondheid ondermijnt. Tot die groep behoren ook veel kinderen die door hun hoge sensitiviteit problemen hebben zoals dyslexie, vermoeidheid, ADHD, gepest worden en zo voort. Zijn aanpak is altijd integraal.
Literatuuropgave: Onno Nieveen-Nooit meer stress. In dit boek komt ook de thematiek van Sensitieve kinderen aan de orde plus een nieuwe methode om hun issues te verzachten (www.nooitmeerstress.nl)

15u00-16u00   Een andere kijk op ADHD en een meer heilzame benadering…. Een interactieve lezing door Sandra Siersema (klassiek homeopaat en kinderpsychotherapeut) (18)

Als klassiek homeopaat en therapeut heb ik veel gedragsproblematiek gezien en behandeld.
Zelf ben ik moeder van een zoon met ADHD en ervoer ik hoe moeilijk het was om weerstand te blijven bieden aan de mening van school en jeugdzorg dat mijn kind vanwege zijn gedrag maar het beste aan de amfetaminen gezet kon worden…
Gelukkig kon ik verder kijken dan zijn gedrag. Wat wilde mijn kind mij duidelijk maken, waarom deed hij zoals hij deed?
Wat ik zag was dat mijn zoon sensitief en zijn rechtvaardigheidsgevoel zeer sterk ontwikkeld was en dat daarmee niet goed omgegaan werd.

Dat zette me flink aan het denken over ADHD.
Wat vertelt een kind nu eigenlijk met zijn gedrag? Bestaat ADHD echt of is het onrustige, impulsieve, ongeconcentreerde en ongehoorzame gedrag een richtingaanwijzer die ons leidt naar een ander, onderliggend probleem?
Welke andere oorzaken kan dit gedrag nog meer hebben?
Is ADHD wel een stoornis?
Is de diagnostiek wel betrouwbaar en krijgt je kind niet te snel een stempel?
Waar help je je kind nu écht mee?
Wat zijn alternatieve methoden wanneer er sprake is van ADHD?
En wanneer je stopt met Ritalin of andere medicatie, wat kun je dan doen om je kind weer in balans te krijgen?
Op al deze vragen en op nog veel meer ga ik tijdens mijn interactieve lezing in…

Sandra Siersema (www.homeopathie-kindertherapie.nl) is klassiek homeopaat, kindertherapeut en astrologe en richt zich voornamelijk op kinderen en ouders.
Zij werkt met homeopathische middelen en therapeutische consulten met alleen het kind en richt zich tevens op de verbetering van de ouder-kind relatie, de schoolsituatie, eventuele problemen tussen ouders onderling/thuissituatie en op het trauma dat achter het kindergedrag kan zitten. Ook werkt zij met familie-opstellingen, horoscoop ouder-kind, en het kindertolken.
Literatuuropgave: Nieuwetijdskinderen door C. Muijsert-van Blitterswijk

15u00-16u00   Voel je welkom onder de sterren. Een astrologische visie op en handreiking naar de kinderen van onze tijd. Een interactieve lezing door astroloog Lia Ouendag (19)

“Onze kinderen zijn onze leermeesters doordat zij voortborduren op ons familiethema, op het thema van onze generatie en op de huidige ontwikkelingsweg van de aarde; zij reiken ons hierin karmische leerstukken aan. Maar onze kinderen kunnen ons slechts hun karmische lessen brengen wanneer wij hen als ouder de juiste begeleiding geven zodat zij met gemak en plezier in hun rol als leermeester kunnen groeien. Leveren wij als ouder geen maatwerk, dan is dat een opmaat voor het in gang zetten van een waaier van karmische processen en problemen.
Met behulp van de astrologie kun je echter inzicht krijgen in deze karmische processen en als ouder helpen ze te voorkomen, om te buigen en te verlichten.

Graag neem ik jullie mee op een kosmische reis waarbij ik inga op de achtergrond van de kinderen van onze tijd en op de vraag wat deze kinderen nodig hebben en hoe ze dat aan ons kenbaar maken.
De astrologie van de ziel biedt een helikopterview zodat wij zicht krijgen op de diverse leeftijdsgroepen en sterren essenties. In deze interactieve lezing neem ik daarbij onder andere onderwerpen mee als karmische relaties, celgeheugen, zonneactiviteit (zonnestormen bij voorbeeld), actuele planetaire verschuivingen en de invloed van dit alles op ons persoonlijke leven.
Voel je welkom onder de sterren!”

Lia Ouendag (1971) groeide op in een niet alledaags gezin waar de reiswereld en bewustzijn centraal stonden. Jarenlang trok zij door de wereld en deed werk- en levenservaring op in diverse landen en werkkringen. In Nederland was zij lange tijd eigenaar van een bemiddelingsbureau in de kinderopvang voor 350 gezinnen.
Sinds 2001 is zij praktiserend astroloog (www.liaouendag.nl) en helpt mensen concreet en praktisch op weg met vraagstukken uit het alledaagse waarbij zij geholpen wordt door haar heldervoelende en helderziende vermogens. In het bijzonder is zij geboeid door relaties en familiethema’s.
Literatuuropgave: “Het is de tijd van de zon-Dieter Broers” en “Afstemmen op de kosmos–Rennison”. Tevens: “Zo boven-zo beneden-Lia Ouendag” (te downloaden in pdf)

15u00-16u00   Hypnotherapie voor Sensitieve kinderen met en zonder medicatie. Een workshop van hypnotherapeute Claudie van Ginneken (20)

Wanneer kinderen gedragsproblemen ervaren, dan is voor ouders de beslissing om hun kind wel of niet medicatie te laten proberen vaak heel lastig.
Claudie van Ginneken heeft in haar praktijk sterk uiteenlopende ervaringen opgedaan met hypnotherapeutische behandeling van sensitieve kinderen met en zonder medicatie én met de behandeling van kinderen die gedurende haar behandeling zijn gestart, gewisseld of gestopt met hun medicatie.
Als hypnotherapeute helpt zij ouders graag bij het nemen van hun als zeer persoonlijk ervaren besluit al of niet de stap naar medicatie te zetten.

In haar workshop

 • Geeft zij inzicht in toepassingsmogelijkheden en contra-indicaties van hypnotherapie voor Sensitieve kinderen
 • Maakt zij onderscheid tussen objectieve informatie en indianenverhalen over effecten van psychofarmaca op het wakker zijn van kinderen en hun (trance-)gevoeligheid
 • Nodigt ze je uit deel te nemen aan de VisieKiezer en binnen 20 minuten belangrijke beslissingen te leren nemen, waar je hoofd, hart èn buik achter staan!

Claudie van Ginneken (www.anachroon.nl) is gecertificeerd als hypnotherapeut en aangesloten bij de
Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en RBCZ.
In haar praktijk helpt ze als hypnotherapeute, psychosociaal begeleidster en Life Coach kinderen en ouders om om te gaan met hoogsensitiviteit, om een cirkel van klachten te doorbreken en om wanneer ouders of kinderen zijn vastgelopen, weer in een vanzelfsprekende stroom te komen….
Literatuuropgave: anachroon.nl/literatuur.html

15u00-16u00   Ik zie ik zie wat jij niet ziet… Workshop “Kijken met je hart”. Door Evelyn en Corina, beiden Sensikids-coach (21)

Waarom grijpen ouders, het onderwijs, therapeuten en de maatschappij voor kinderen met “gedragsproblemen” zo vaak naar een diagnose of medicatie? Wat verwacht “men” eigenlijk van kinderen? En waarom stellen we ons niet de vraag wat Sensitieve kinderen van óns verwachten?

Wij, Evelyn en Corina, gaan er in ons leven en in onze praktijk van uit dat Sensitieve kinderen ons met deze en andere vragen uitnodigen om meer bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid naar hen toe. Hoe laat jij je door hun vragen in beweging brengen? Kun je wezenlijk beschikbaar zijn? Wat zet jou aan tot handelen en hoe geef je dat vorm?

In onze workshop nemen we je mee naar verschillende facetten van contact maken met jezelf en het kind. Op een creatieve en pragmatische manier maken we de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Out of de box, los van protocollen: zie jij wat ik niet zie?
We nodigen je uit om vanuit jouw verlangen en kracht het verschil te gaan maken in het contact met je kind. Ontdek daarbij het kind in jezelf!
We gebruiken hierbij oefeningen vanuit de training die we aan ouders aanbieden. Kom ervaren en voelen wat voor jou de sleutel is in contact met het Sensitieve kind!
Want “Meer bewust is meer rust”….

Evelyn Sanders (www.leefjezelf.com) en Corina Patings (www.praktijkdeboom.nu) zijn beiden ervaringsdeskundig en Sensikids-coach. Ze hebben ieder hun eigen praktijk maar geven samen lezingen, workshops en (groeps) trainingen aan kinderen, ouders en professionals.
In deze samenwerking hebben zij hun ruime ervaring en kwaliteiten gebundeld.
Zij zien het als hun missie om mensen te inspireren om vanuit eigen verlangen een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige omgeving voor het sensitieve kind.

10u00-16u00   In gesprek met je kind. Ouder-Kind readingen door Cindy van den Hoven van praktijk Cindy de Jong Medium (22) (Vier sessies van een uur. 10u00=22A. 11u30=22B. 13u30=22C. 15u00=22D)

In haar sessies met ouders communiceert Cindy via de ouder(s) en zonder de fysieke aanwezigheid van de kinderen met de ziel van hun kind om zo tot de juiste inzichten, antwoorden en oplossingen te komen. Het kinderzieltje zal precies laten weten waar het vandaan komt, wat er aan de hand is en wat de oplossing is voor een rustigere toekomst.
De ouder weet nu wat er in het hoofdje van het kind omgaat en leert het kind beter begrijpen en uiteindelijk beter begeleiden en helpen waarmee de rust in het gezin kan terugkeren.
En kunnen ouders gemakkelijker een therapeutisch of medisch behandeltraject met Ritalin voorkomen of korter laten duren…

In de workshop komen ouders die een kind met problemen hebben, samen met ándere ouders om antwoorden te krijgen over hun kind. Voor hen is het op die manier dan ook extra fijn te ervaren dat zij niet de enigen zijn met een kind met problemen, dat ze er niet alleen voor hoeven te staan en dat ze zich kunnen verbinden met andere ouders.

Om alle ouders goed aan bod te kunnen laten komen werkt Cindy de hele dag maar slechts met kleine groepjes van maximaal drie mensen.
Je hoeft geen foto van je kind mee te nemen, tenzij je meerdere kinderen hebt.

Cindy werd geboren met een paranormale gave waarbij haar leven tevens haar opleiding was. Cindy werkte onder andere in de thuiszorg, heeft met veel liefde en passie vrijwilligerswerk gedaan in een Hospice (een bijna thuishuis voor terminale patiënten) en begon in 2012 haar eigen praktijk als Medium (www.blij-zijn.nl).
Zij communiceert in verschillende opzichten met de zielen waarbij zij graag met beide benen op de grond blijft staan. Zij houdt van haar werk omdat zij hoopt dat de wereld en de mensheid ooit een beetje beter mogen gaan worden en dat de mensen blij mogen gaan zijn met zichzelf. Als zij daarin iets mag betekenen dan doet zij dat heel graag. Blij zijn is haar motto!

16u15-16u30   Plenaire slotzitting

Praktische informatie

Plaats, datum, tijd en toegang
Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
Boeken- en foldertafels
Weetjes voor gevers van workshops of lezingen
Organisatie
Vacatures
Aanmelden

 

Plaats, datum, tijd en toegang

Datum: Zaterdag19 november 2016
Tijd: Van 10 uur ’s ochtends tot 16u30 ’s middags
Plaats:in het Multi Funktioneel Centrum Maldensteijn te Malden, Kerkplein 8, op 6 km van Nijmegen (www.mfcmaldensteijn.nl)
Toegang: Het toegangsgeld bedraagt 49 euro voor bezoekers, hetgeen exclusief de lunch is maar met vrije toegang tot het hele gebeuren. Voor wie wél een lunch gebruikt, bedraagt het toegangsgeld 62 euro.
Zij die een lezing of een workshop geven, hebben een vrije toegang én lunch.

Bereikbaarheid

Komt u met eigen vervoer, volg dan de routebeschrijving op www.mfcmaldensteijn.nl.

Komt u met het openbaar vervoer, dan neemt u de bus naar Malden en stapt uit bij bushalte Groesbeekseweg; vandaar is het nog circa 60 meter lopen naar de ingang van het Multi Funktioneel Centrum.

Boeken- en foldertafels

Eoscentra-Pallasia, de organisator van de beurs, omvat tevens een uitgeverij. Naast de stand met folders/brochures bieden wij dan ook tevens onze eigen boeken aan én de boeken van alle deelnemers. Niet gratis, maar wel voor een aparte prijs.

Weetjes voor gevers van workshops of lezingen

 • De bijeenkomst en de lunch zijn voor jou gratis
 • Je kunt geen vergoeding vragen voor je workshop of lezing
 • Je doet mee aan het werven van bezoekers door het betreffende mailbericht te verspreiden in je netwerk
 • Je website, de naam en de aard van de werkzaamheden van jou of je organisatie alsmede dat wat je op de bijeenkomst doet, krijgt extra bekendheid door middel van circa 6.000 mailberichten
 • Hetzelfde geldt voor de berichten die naar de media gaan
 • Je krijgt een bezoekerslijst van alle deelnemers en bezoekers met daarop de informatie die men kwijt wil
 • Er is ruimte voor je folders en brochures op de dag zelf
 • Heb je een eigen boek, dan kunnen we op jouw verzoek de verkoop daarvan verzorgen tegelijk met onze eigen boeken 

De organisatie

Deze ontmoetings- en verrijkingsdag wordt georganiseerd en gedragen door Eoscentra-Pallasia (www.pallasia.nl).
Pallasia is een Centrum voor Hoog Sensitieve kinderen en hun ouders, gezinnen en familie. Pallasia bestaat uit een tegen een natuurreservaat aangelegen landhuis met 3 ½ ha grond dat met een Bed&Breakfast met aktiviteitenprogramma en met een Groepsaccommodatie met trainingscentrum op een geheel eigen wijze ingaat op de behoefte aan ontspanning en bezinning en op de ontwikkelingsvraagstukken en de gezinsbeleving van Sensitieve kinderen en hun ouders.

De Stichting Pallasia is ten dele nog ‘in ontwikkeling’.

In verband met de aanschaf en ontwikkeling van het centrum voor wat betreft het landhuis met 3 ½ ha grond zijn wij op zoek naar:

 • Mensen die geïnteresseerd zijn in ons Crowdfundingsprogramma (circa 4.2 % rente en aflossing in 7 jaar)
 • Mensen die garantiestellingen kunnen geven naar de bank toe
 • Mensen die op het Centrum willen wonen
 • Mensen die op het Centrum willen werken
 • Mensen die op het Centrum hun programma willen aanbieden
 • Mensen die in het bestuur van de Stichting willen meedoen

Ben je geïnteresseerd op een of andere manier, stuur dan een berichtje naar rinus@eoscentra.com of bel 06-45508810. 

Aanmelden

Aanmelden als bezoeker 
Kom je als bezoeker, stuur dan een mail naar rinus@eoscentra.com waarin je aangeeft het symposium te willen bezoeken. Je krijgt van ons dan een bevestiging van deelname. Meld je zo spoedig mogelijk aan want dan heb je de meeste kans dat we je niet hoeven teleur te stellen……

Aanmelden als workshop/lezinggever 
Wil je graag een workshop of lezing verzorgen, stuur dan hierover een mail naar rinus@eoscentra.com. Liefst vóór 1 juni 2016 want dan heb je de meeste kans dat we je niet teleur hoeven te stellen……

 • Waar gaat je lezing/workshop over? (korte omschrijving van circa 40 woorden)
 • Wat is je sitenaam?
 • Heb je nog ideeën tav de promotie van het gebeuren?

Vermeld altijd al je adresgegevens inclusief telefoonnummer, mailadres en je website. 

Annuleren

Als bezoeker kun je zonder kosten per mail annuleren tot 19 oktober 2016; daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.