Deelnemen aan een Lemniscaatgroep

 

De Lemniscaat is een geheel nieuwe manier waarop je de Wet van aantrekking voor jou als schepper kunt laten werken. 

Hoe het gebruik van de Lemniscaat voor jou en je Zielsplan kan werken, is uitgebreid aan de orde gekomen in een Zielsplancursus of in een Zielsplanconsult. De daar opgedane kennis en praktische ervaring heb je nodig om met plezier mee te kunnen doen aan een Lemniscaatgroep. Alléén wanneer je deelgenomen hebt aan een Zielsplancursus of een consult gehad hebt, kun je dan ook deelnemen aan een Lemniscaatgroep.

Hoe een Lemniscaatgroep werkt
Als deelnemer heb je een wens om iets te realiseren in de buitenwereld. Dat kan variëren van het vinden van een nieuwe woonplek tot het vinden van een fijne relatie. Een wens heeft dus betrekking op iets scheppen in je buitenwereld.

Terwijl je bezig bent die Wens te realiseren, word je geconfronteerd met gevoelens: je hebt een beleving. Ineens merk je dat je terwijl je bezig bent met het realiseren van iets in de buitenwereld, ongeduldig wordt, haatdragend, tevreden, gelukkig: elk gevoel kan langs komen. Welke van deze of alle andere mogelijke belevingen zou je graag willen hebben of is belangrijk voor je Zielsplan: dat is je Verlangen. Een Verlangen heeft dus betrekking op iets transformeren in of herscheppen van de gevoelsmatige kant van je binnenwereld: van je levenshouding.

Het scheppings- en transformatieproces verloopt gemakkelijker als Wens en Verlangen met elkaar sporen en als een en ander voelt als zo conform mogelijk aan je Zielsplan. Als groep help je elkaar om elkaars Wens en Verlangen zó te formuleren dat ze duidelijk zijn, zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en zo conform mogelijk aan je Zielsplan.

Heb je eenmaal je Wens en Verlangen goed in het vizier, dan ga je elkaar daarmee helpen door in en/of buiten de groep (zoals ook tijdens een cursus gebeurt) twee keer een ondersteunende intentie naar iemand toe uit te laten stromen. Een keer tien minuten tijdens de groepsbijeenkomst en nog een keer tien minuten een week erna.

De intentie:

  • bestaat uit een op elkaar afgestemde Wens en Verlangen
  • is geplaatst in de tegenwoordige tijd (alsof hij al gerealiseerd is)
  • is kort en bondig. Niet meer dan één Wens en één Verlangen en zo weinig mogelijk woorden
  • laat je stromen door in het betreffende Verlangen te gaan staan en daar je het Gewenste bij voor te stellen. Foto’s helpen daarbij

Door dit hele proces zet je de Wet van aantrekking en daarmee het scheppings- en transformatieproces op een bewuste manier voor je in werking.

Maar als je het proces van de realisatie van je Wens en Verlangen wilt versnellen en krachtiger wilt maken en je scheppingen en je transformatie wilt verduurzamen, dan is het belangrijk dat degene voor wie de intentie bestemd is, zijn Verlangen (zijn levenshoudingverandering dus) ook in zijn dagelijks leven gaat leven en wel met behulp van de Lemniscaat. Als je je Verlangen met behulp van de lemniscaat ook in je dagelijks leven toepast, dan ondersteun je je intentie enorm…

Je verlangen leven met behulp van de Lemniscaat vraagt enig inzicht; oefeningen helpen daarbij en de groep kan bij het zoeken en vinden van de bij jou passende oefening een inspiratiebron zijn.

Hoe je de Lemniscaat in je dagelijks leven toepast, staat in mijn volgend boek; totdat dit verschenen is, krijg je als deelnemer aan een lemniscaatgroep van mij het betreffende hoofdstuk toegestuurd.

Deelnemen aan een Lemniscaatgroep 
Aan de hand van een door mij aangereikte deelnemerslijst die elk kwartaal ververst wordt, bepaal je in welke groep je wilt deelnemen of met wie je graag je eigen groep zou willen vormen. Ben je de initiatiefnemer, dan bepaal jij de grootte van de groep en wie je wilt toelaten of erbij vragen. Het is mogelijk om aan meerdere groepen deel te nemen, het kan immers soms even duren voordat je je ideale groep hebt gevonden.

Als groep bepaal je zelf hoe je elkaar gaat ontmoeten: “live”, telefonisch of een zoommeeting.  Hoe vaak en hoelang je met elkaar bezig wilt zijn, bepaal je eveneens zelf. Misschien ben je meer iemand voor een weekendmeeting of misschien gaan jullie als groep het liefst al wandelend aan de slag.

Tussentijdse gesprekken en akties tussen mensen onderling uit de groep zijn eveneens mogelijk, alhoewel het raadzaam is een en ander dan wel weer in de groep terug te brengen op een of andere manier.

Elke Lemniscaatgroep is dus geheel zelfstandig en geheel vrij om zijn eigen werkwijze te bepalen. Wel heeft elke groep een contactpersoon naar mij toe.

Zelf neem ik niet deel aan de lemniscaatgroepen. Wel kunnen de groepjes mij een vraag/vragen stellen. Op deze vraag kan ik dan (anoniem) ingaan via een podcast die ook op de site geplaatst wordt en daarmee ook beschikbaar komt voor andere groepjes en een breder publiek. 

Aanmelden en deelnemen
Je meldt je aan via mij (Rinus Roland). Om je op de elk kwartaal vernieuwde deelnemerslijst te zetten, hebben ik maar vooral ook iedereen die de contactlijst raadpleegt, enkele gegevens nodig. Copiëer en plak onderstaande vragenlijst in een mail en maak jezelf zichtbaar door de vragen te beantwoorden en de mail te versturen naar mij. 

Voornaam en naam

Plaatsnaam

Telefoon

Mailadres

Naam van je site

Titel van één boek of film of iets anders dat je erg aanspreekt

Een liefhebberij of hobby of iets anders waar je hart naar uitgaat  

En iets wat je graag in jezelf zou willen transformeren